Nawigacja

Aktualności

O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022

Już po raz jedenasty kilkunastu badaczy dziejów transportu kolejowego z całej Polski spotkało się, by tym razem porozmawiać o historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem. Miejscem spotkania był Przystanek Historia IPN we Wrocławiu. Gościem specjalnym wydarzenia była pani Wilhelmina Urbańska, prezes Kolejowgo Koła PTTK przy PKP w Brzegu.

Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa „A jednak kolej V – Historyczne i współczesne relacje między koleją a przemysłem” odbyła się 7 grudnia 2022 roku. Kilkunastu badaczy dziejów transportu kolejowego, w swoich referatach poruszało kwestie produkcji taboru czy pomysłów na usprawnienie działania kluczowych węzłów kolejowych dla poprawy obsługi transportowej przemysłu ciężkiego. Ponadto padło również wiele makro i mikro przykładów współpracy między przewoźnikami a przemysłem, czy wreszcie szeroko rozumianą nowoczesnością i zmianami technologicznymi.

Organizatorami konferencji byli dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr, dr Dawid Keller i dr Bartosz Kruk, który mówił m.in. o tym, jaki cel przyświeca corocznym spotkaniom znawców tematu kolejnictwa:

- W tym roku skupiliśmy się na szeroko pojętej relacji kolei i przemysłu począwszy od XIX wieku po współczesność. Poruszamy tematy związane z pojazdami trakcyjnymi, wagonami oraz  towarzyszącą infrastrukturą. Warto dodać, że odbywające się od 11 lat konferencje, za każdym razem odnoszą się do innego tematu związanego z kolejnictwem. Mówiliśmy o kryzysach, pierwszych powojennych latach, relacjach między państwem i społeczeństwem a koleją, barierach komunikacyjnych i transportowych, granicach nie tylko geograficznych.

Każdorazowo owocem konferencji jest publikacja zawierająca artykuły oraz fotografie, często archiwalne niedostępne szerszej publiczności. Współorganizatorami tegorocznej konferencji był Przystanek Historia IPN we Wrocławiu, Instytut Śląski w Opolu, Uniwersytet Wrocławski i Muzeum Historyczne w Lubinie.

„A jednak kolej V – Historyczne i współczesne relacje między koleją a przemysłem” Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa – 7 grudnia 2022 r.

Czas i miejsce akcji 7 grudnia 2022 r. Wrocław ul. Długosza 48, Centrum Edukacyjne  IPN ,,Przystanek Historia".

Program TUTAJ

W 2006 r. jubileuszowi 150-lecia istnienia kolei w górnośląskim Rybniku towarzyszyła konferencja naukowa, podsumowująca stan badań oraz opisująca współczesność tego środka transportu. Pięć lat później, w związku z przygotowaniami do wydania monografii Dzieje kolei w Polsce, pierwszej po 40 latach syntetycznej pracy na temat historii sieci kolejowej, podobne wydarzenie miało już charakter ogólnopolski, a badacze podjęli namysł nad znaczeniem transportu kolejowego dla historii kraju. Trzy lata później owocem zadanych wówczas pytań stała się następna konferencja, w czasie której dyskutowano o sukcesach i porażkach kolei. W kolejnych latach coraz liczniej zgromadzeni historycy, geografowie, przedstawiciele innych dyscyplin nauki, skupiali swoją uwagę na relacjach między koleją a państwem czy na architekturze obiektów kolejowych. Wszystkie te inicjatywy były prowadzone, inspirowane i organizowane przez Muzeum w Rybniku (dr Dawid Keller), od 2014 r. we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Gdy w 2018 r. inicjatywie zagroziło przerwanie, środowisko wrocławskich badaczy dziejów transportu kolejowego (dr hab. Tomasz Przerwa prof. UWr i dr Bartosz Kruk, we współpracy z dr. D. Kellerem) zdecydowało się na kontynuację inicjatywy pod szyldem „A jednak kolej”, we współpracy Muzeum Historycznego w Lubinie (które gościło obrady w latach 2018-2019), Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Oddziału IPN we Wrocławiu. W cykl zaangażowało się okresowo  Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Muzeum w Chorzowie, a od 2021 r. również Instytut Śląski w Opolu. Przedsięwzięciom tym towarzyszyły publikacje pokonferencyjne.

 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022/ fot. M.Parysek
 • O historycznych i współczesnych relacjach między koleją a przemysłem, Wrocław – 7 grudnia 2022
do góry