Nawigacja

Edukacja – Wrocław

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016

Instytut Pamięci Narodowej podczas Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016

Decyzją Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Łukasza Kamińskiego Instytut Pamięci Narodowej włączy się w projekt organizowanej we Wrocławiu Europejskiej Stolicy Kultury – Wrocław 2016. 

Formalnym rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia było uroczyste podpisanie 8 października 2015 r. listu intencyjnego pomiędzy Biurem Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 a Instytutem Pamięci Narodowej o współpracy w realizacji wybranych projektów wpisanych w ramowy program Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. List intencyjny został parafowany przez Krzysztofa Maja, Dyrektora Generalnego Biura ESK Wrocław 2016 oraz dr. Roberta Żurka, Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Ponadto w spotkaniu, na którym obecne były również media, wzięli udział: dr Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; dr Andrzej Krajewski – Zastępca Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Pełnomocnik Prezesa ds. ESK 2016; Joanna Żak ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty oraz Jarosław Broda – Dyrektor Wydziału Kultury UM.

Zakres współpracy pomiędzy obiema instytucjami objął realizację historyczno-edukacyjnych przedsięwzięć kulturalnych w ramach programu Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016, które będą stanowiły spełnienie statutowych zadań IPN.

W ramach Europejskiej Stolicy Kultury - Wrocław 2016 Instytut Pamięci Narodowej zorganizował następujące wydarzenia:

do góry