Nawigacja

Edukacja – Wrocław

Projekt edukacyjny „TuHistoria”

O projekcie

Głównym założeniem projektu „TuHistoria”, realizowanego w porozumieniu z Miejską Biblioteką Publiczną i Instytutem Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu, jest edukacja historyczna i popularyzacja wiedzy z zakresu historii najnowszej – z uwzględnieniem historii lokalnej.

Założenie to chcielibyśmy realizować poprzez różnorakie formy działania: wykłady, panele dyskusyjne, wystawy, przeglądy filmów, projekcje multimedialne, spotkania ze świadkami historii, promocję wydawnictw książkowych i gier edukacyjnych. Pragniemy, by spotkania w ramach projektu „TuHistoria” przybrały formę otwartego forum dyskusji i stały się miejscem dzielenia wiedzą historyczną.

Oprócz charakteru edukacyjnego projekt „TuHistoria” niesie ze sobą również wymiar wychowawczy. Forma przekazu historycznego, oparta na bezpośrednich  relacjach świadków, w większym stopniu przemawia do odbiorców, porusza wyobraźnię, pozwala poczuć klimat przeszłości i staje się punktem wyjścia do stworzenia międzypokoleniowej integracji.

Zgodnie z założeniem autorów odbiorcą projektu jest grono osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy historycznej. Program adresujemy do uczniów szkół ponadpodstawowych, młodzieży licealnej, studentów oraz osób starszych. Projekt ma formę cyklicznych spotkań, skupionych wokół wybranego działania.

Kolejne odsłony projektu mają charakter otwarty i każdy może wziąć w nich udział. Jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zainteresowane osoby proszone są o wcześniejsze zgłoszenie swojego udziału pod adresem: monika.mikuczewska@ipn.gov.pl lub joanna.hytrek@ipn.gov.pl

Zapisy i dalsze informacje:

Monika Mikuczewska tel. 071/ 326-97-44, monika.mikuczewska@ipn.gov.pl
Joanna Hytrek-Hryciuk tel. 071/ 326-97-43, joanna.hytrek@ipn.gov.pl  

do góry