Nawigacja

Komunikaty

Prokurator OKŚZpNP we Wrocławiu umorzył śledztwo w sprawie internowania członków NSZZ „Solidarność”

: Barbara Niedzielko
Data publikacji 06.04.2018

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że prokurator Komisji umorzył śledztwo:

w dniu 30 marca 2018 r. – S.18/07/Zk

w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na przekroczeniu uprawnień przez Komendanta Komendy Wojewódzkiej MO we Wrocławiu w okresie od 12 grudnia 1981 roku do 31 grudnia 1982 roku, poprzez wydawanie poleceń zatrzymania, a następnie internowanie członków związku NSZZ „Solidarność” na podstawie decyzji administracyjnych opartych o nieistniejącą podstawę prawną, a tym samym bezprawne pozbawienie wolności nie mniej niż 329 osób, tj. o przestępstwo z art. 189 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – wobec śmierci sprawcy, i innych (art. 17 § 1 pkt 1, 2, 5 i 7 k.p.k. oraz  art.322 § 1 k.p.k.)

Pouczenie pokrzywdzonego:

Pokrzywdzonemu przysługuje prawo przejrzenia akt i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie ( art. 306 § 1 k.p.k. i art. 465 § 2 k.p.k.). Termin do wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ukazania się postanowienia w środkach masowego przekazu i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art.122 § 1 i 2 k.p.k. oraz art.  460 k.p.k.).

Odpis postanowienia doręczony zostanie według listy pokrzywdzonym, którzy zwrócą się o to w terminie zawitym siedmiu dni od ogłoszenia powyższego postanowienia.

 

do góry