Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z historią zgrupowania NSZ „Bartka” – Kraków – Milówka – Żywiec, 22–25 listopada 2019

Prelekcje w Krakowie w Milówce i w Żywcu miały związek z wydaniem książki dr. Tomasza Greniucha „Groźni. Ostatni żołnierze. Pierwsi zdrajcy” o żołnierzach zgrupowania NSZ „Bartka”.

Spotkania, połączone zpromocją niedawno wydanej książki „Groźni. Ostatni żołnierze. Pierwsi zdrajcy”, zgromadziły kilkadziesiąt osób, głównie krewnych żołnierzy podziemia niepodległościowego. W Żywcu dodatkowym akcentem był występ artysty Tomasza Kusia, znanego z muzycznego projektu „U boku Bartka” koordynowanego przez dr. Tomasza Greniucha z Delegatury IPN w Opolu. 

Ta wydana niedawno książka opowiada o losach byłych podkomendnych kpt. Henryka Flamego „Bartka” po amnestii 1947 r. i otrzymała Honorowy Patronat Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka, wstęp zaś do niej napisał dyrektor oddziału wrocławskiego IPN dr Andrzej Drogoń. 

Prelekcje, ktore odbyły się w dniach 22–25 listopada 2019 r. w Krakowie, Milowce i Żywcu, poprowadził autor książki – dr Tomasz Grreniuch. Odbyły się one z inicjatywy Fundacji Kwartalnika „Wyklęci”, Stowarzyszenia Rodzin VII. Śląskiego Okręgu NSZ, Żywieckiej Fundacji Rozwoju oraz Inspektoratu WiN „Beskidy”. 

do góry