Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym we Wrocławiu a Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Wrocław, 26 maja 2014

26 maja br. we wrocławskim Areszcie Śledczym, przy ul. Świebodzkiej 1, odbyło się spotkanie dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu – dr. Roberta Żurka oraz dyrektora Aresztu Śledczego we Wrocławiu – płk. Grzegorza Wojciechowskiego, podczas którego podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy obiema jednostkami. Deklaracja współdziałania dotyczy programów edukacyjnych oraz readaptacyjno-resocjalizacyjnych, adresowanych do skazanych, a także projektów badawczych i naukowych. Celem współpracy jest zarówno poszerzenie poziomu wiedzy osadzonych, w szczególności z zakresu historii najnowszej Polski, jak i współpraca funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych w ramach wspólnych projektów edukacyjnych oraz badawczych z pracownikami naukowymi Instytutu Pamięci Narodowej.

W spotkaniu, podczas którego sygnowano porozumienie, wzięli udział także: dr Stanisław A. Bogaczewicz z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej, który od roku prowadzi zajęcia dla funkcjonariuszy i osadzonych w Areszcie Śledczym, oraz ppor. Krzysztof Bondas z Aresztu Śledczego, który zainicjował współpracę z IPN oraz koordynuje wspólne działania.

Podpisanie umowy było okazją do zaprezentowania przedstawicielom IPN specyfiki pracy Służby Więziennej oraz zarysowania problemów związanych ze skompletowaniem oferty edukacyjnej i readaptacyjnej dla osadzonych.

W ramach spotkania dyrektor Aresztu Śledczego – płk. Grzegorz Wojciechowski oprowadził delegację Instytutu Pamięci Narodowej po zarządzanej przez siebie jednostce penitencjarnej.

do góry