Nawigacja

Aktualności

Wystawa „Archiwalne też jest fajne…” – Wrocław, 31 sierpnia – 14 września 2012

W dniach 31 sierpnia – 14 września 2012 r. na wrocławskim Rynku przy pomniku Aleksandra Fredry prezentowana jest wystawa plenerowa pt. „Archiwalne też jest fajne … Wrocławskie archiwa wczoraj i dziś”. Projekt został zrealizowany z inicjatywy Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Na ponad czterdziestu planszach przedstawiono m.in. plany architektoniczne obiektów użyteczności publicznej, wśród nich niezrealizowany projekt wieżowca biurowego na pl. Powstańców Warszawy autorstwa Maxa Berga, projekt szaletu miejskiego z XIX w., a także pieczęcie, medale, plakaty i zdjęcia. Eksponowane materiały pochodzą z zasobów wrocławskich archiwów uczelnianych, państwowych, samorządowych i kościelnych.

Na wystawie zaprezentowane zostały również dokumenty archiwalne z zasobu Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Na pięciu planszach znalazły się m.in. dokumenty, fotografie, plakaty i ulotki pochodzące z wrocławskiego IPN.

Celem wystawy jest promocja archiwów jako instytucji wyróżniających się i otwartych dla społeczeństwa. Ekspozycja pełni również funkcję edukacyjną, ma na celu informowanie społeczeństwa, czym są archiwa i co się w nich znajduje.

Wystawa zwiastuje VI Powszechny Zjazd Archiwistów Polskich, obradujący we Wrocławiu w dniach 5–7 września 2012 r. pod hasłem „Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość”. Organizatorami Zjazdu są Stowarzyszenie Archiwistów Polskich i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych przy współpracy Archiwum Politechniki Wrocławskiej.

Szczegółowe informacje na temat VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Archiwistów Polskich: www.sap.waw.pl.
 

do góry