Nawigacja

Aktualności

Krzysztof Łagojda, Cztery filary stalinizacji. Ziemia kłodzka w czasach systemu totalitarnego 1948-1956 - zapowiedź wydawnicza IPN

Z przyjemnością informujemy, że książka dr. Krzysztofa Łagojdy z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu trafiła właśnie do zapowiedzi wydawniczych IPN. Monografia jest zmienioną wersją rozprawy doktorskiej, którą nasz pracownik obronił w lutym ubiegłego roku.

Z przyjemnością informujemy, że książka dr. Krzysztofa Łagojdy z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu trafiła właśnie do zapowiedzi wydawniczych IPN. Monografia jest zmienioną wersją rozprawy doktorskiej, którą nasz pracownik obronił w lutym ubiegłego roku.

Krzysztof Łagojda, Cztery filary stalinizacji. Ziemia kłodzka w czasach systemu totalitarnego 1948-1956, Wrocław–Warszawa 2024, 904 s. + 24 s. wkł. zdj., ISBN 978-83-8229-990-8

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN: „Struktury i metody działania aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989/90”.

Książka Krzysztofa Łagojdy dotyczy rozwoju stalinizmu na ziemi kłodzkiej w latach 1948–1956. System został scharakteryzowany z uwzględnieniem czterech najważniejszych filarów: partii komunistycznej, gospodarki, propagandy i aparatu represji. Dodatkowo Autor dzięki szerokiej kwerendzie źródłowej i różnym metodom badawczym dokonuje analizy porównawczej reżimu stalinowskiego na prowincji, uzyskane wyniki zestawia zaś z innymi regionami kraju. Odpowiada na pytanie, czy na prowincji istniała szansa na powstanie lokalnej odmiany systemu stalinowskiego.

do góry