Nawigacja

Aktualności

Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny” we Wrocławiu, Parafią pw. Św. Wawrzyńca i Duszpasterstwem Akademickim „Wawrzyny we Wrocławiu zorganizowali w dniach 18–21 kwietnia 2024 r. seminarium historyczne. Poświęcone ono zostało śp. księdzu Stanisławowi Orzechowskiemu „Orzechowi” - wieloletniemu i zasłużonemu wrocławskiemu duszpasterzowi oraz historii Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny” istniejącej przy parafii Św. Wawrzyńca.

Zasadniczym celem zorganizowanego wydarzenia było przypomnienie biografii Księdza S. Orzechowskiego „Orzecha” – zasłużonego duszpasterza młodzieży i kapelana NSZZ „Solidarność” oraz podkreślenie znaczenia wyjątkowego owocu Jego kapłańskiej posługi, za jaki można uznać DA „Wawrzyny”. Wrocławska parafia i DA „Wawrzyny” przy ul. Bujwida 51, w których służył w czasach PRL stanowiły oazę wolności dla wszystkich działaczy wrocławskiej opozycji. To tutaj dzięki charyzmie „Orzecha”, który łączył ludzi i głosił prawdę, odbywały się co tydzień Msze św. za Ojczyznę, konspiracyjne i jawne spotkania działaczy „Solidarności”, funkcjonowała biblioteka z wydawnictwami drugiego obiegu, a studenci kolportowali bibułę. Ksiądz S. Orzechowski to wyjątkowy kapłan, który do końca życia potrafił skutecznie przybliżać ludzi do Boga.

Seminarium rozpoczęła Msza św. sprawowana 18 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00 w górnym kościele Św. Wawrzyńca. Celebrowali ją m.in. kapłani z rocznika ks. Stanisława Orzechowskiego obchodzący w bieżącym roku jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich: ks. Mirosław Drzewiecki, ks. Franciszek Głód i ks. Michał Chłopowiec. Homilię wygłosił ks. Aleksander Radecki – przyjaciel ks. Orzechowskiego i wieloletni uczestnik pielgrzymek wrocławskich.

Dwudniowe obrady seminarium miały miejsce 19 i 20 kwietnia br. w godzinach 17.30 – 21.30 w Sali Konferencyjnej Papieskiej Hotelu im. Jana Pawła II we Wrocławiu.

Oto zrealizowany program seminaryjnych obrad:

Dzień 1: Wokół biografii ks. Stanisława Orzechowskiego „Orzecha”

Otwarcia seminarium dokonali dr hab. Kamil Dworaczek – dyrektor oddziału IPN we Wrocławiu, Wiesław Wowk „Kuzyn” – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół DA „Wawrzyny” i o. Michał Serwiński CMF – obecny duszpasterz DA „Wawrzyny”.

Prelekcje wygłosili:

1. Ks. Stanisław Orzechowski „Orzech” i wrocławskie DA „Wawrzyny” – stan badań – dr Stanisław A. Bogaczewicz

2. Ks. Stanisław Orzechowski „Orzech” jako kapelan „Solidarności” oraz DA „Wawrzyny” jako matecznik wolności na mapie Wrocławia (do 1990) – Łukasz Sołtysik

3. Ks. Stanisław Orzechowski „Orzech” – przewodnik wrocławskich pielgrzymek na Jasną Górę – ks. Aleksander Radecki

4. Językowy fenomen kaznodziejstwa ks. Stanisława Orzechowskiego – Barbara Blaczkowska

Panel dyskusyjny z udziałem Agaty Hoffmann, Wiesława „Kuzyna” Wowka oraz wolne głosy i dopowiedzenia uczestników moderowała red. Agnieszka Bugała. 

Link do transmisji TUTAJ

Dzień 2: Wokół Duszpasterstwa Akademickiego „Wawrzyny”

Po krótkim wprowadzeniu Damiana Żurawskiego – wychowanka DA „Wawrzyny” i reżysera i podzieleniu się zamierzeniami dotyczącymi pielęgnowania pamięci o ks. Stanisławie Orzechowskim następujące prelekcje wygłosili:

1. Środowiska aktywności ks. Stanisława Orzechowskiego „Orzecha” po 1990 r. – dr Grzegorz Mazur

2. Formacja religijna w DA „Wawrzyny” – Damian Żurawski

3. DA „Wawrzyny” jako miejsce formacji intelektualnej – Krzysztof Turkowski

4. Aktywizacja społeczna w DA „Wawrzyny” – Grzegorz Tuszkanow

Panel dyskusyjny z udziałem Beaty Staszków, o. Michała Serwińskiego CMF, o. Pio Bulendy OFM moderowała red. Agnieszka Bugała.

Link do transmisji TUTAJ

Zwieńczenie seminarium stanowiła prymicyjna Msza św. koncelebrowana w niedzielę 21 kwietnia 2024 r., godz. 11.00 w dolnym kościele Św. Wawrzyńca. Przewodniczył jej neoprezbiter o. Pio Bulenda OFM – wychowanek DA „Wawrzyny”.

Tematyka seminarium cieszyła się dużym zainteresowaniem. Poza członkami rodziny ks. Orzechowskiego, uczestniczyli w nim licznie przybyli przyjaciele, wychowankowie DA „Wawrzyny” reprezentujący kolejne pokolenia tej wspólnoty, a także działacze wrocławskiej opozycji antykomunistycznej lat osiemdziesiątych, dziś członkowie Stowarzyszenia „Niezłomni”, Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, Stowarzyszenia Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego w Lubinie, Instytutu Kornela Morawieckiego, Fundacji Ruchu Wolność i Pokój.

Seminarium, którego celem była próba podzielenia się stanem wiedzy na temat życia i działalności ks. Stanisława Orzechowskiego, historii DA „Wawrzyny” i parafii pw. Św. Wawrzyńca we Wrocławiu uświadomiła konieczność prowadzenia dalszych badań nad podjętymi zagadnieniami. Stąd prośba organizatorów seminarium o udostępnienie będących w posiadaniu osób prywatnych nieznanych dotąd źródeł historycznych oraz podzielenie się swą wiedzą na tematy będące przedmiotem zainteresowania zakończonego seminarium. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z pracownikami wrocławskiego oddziału IPN (stanislaw.bogaczewicz@ipn.gov.pl, lukasz.soltysik@ipn.gov.pl) oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół DA „Wawrzyny” we Wrocławiu (stowarzyszenie@wawrzyny.wroc.pl lub poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej www.orzech.wroc.pl).

Tekst dr Stanisław A. Bogaczewicz

 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
 • Seminarium historyczne „Wczoraj i dziś Duszpasterstwa Akademickiego »Wawrzyny«" - Wrocław, 18–21 kwietnia 2024/ fot. M.Parysek IPN Wrocław
do góry