Nawigacja

Aktualności

Cykliczne Warsztaty Modelarskie „Modele powstałe z historii” we Wrocławiu

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu przedstawia Cykliczne Warsztaty Modelarskie „Modele powstałe z historii” – inicjatywę, przygotowaną we współpracy z Bolter Cafe, prowadzonym przez JOCART Pracownię Artystyczną.

  • „Modele powstałe z historii” – plakat
    „Modele powstałe z historii” – plakat

Co miesiąc będziemy proponować Państwu udział w warsztatach modelarskich, przeznaczonych dla trzech grup wiekowych (8–11, 12–15, 16+), których temat każdorazowo związany będzie z ważną rocznicą historyczną. Zajęciom praktycznym – sklejaniu i malowaniu – towarzyszyć będą krótkie prelekcje, przybliżające realia odpowiedniej rocznicy i związek z nią wybranego modelu. Autorzy najlepszych prac, wykonanych podczas warsztatów, będą wyróżniani.

Informacje o terminie zajęć danej grupy wiekowej, temacie warsztatów, planowanym czasie ich trwania, ewentualnych dodatkowych, obowiązujących podczas zajęć, zasadach BHP publikowane będą każdorazowo na stronie internetowej https://wroclaw.ipn.gov.pl/ oraz na profilach Oddziału IPN we Wrocławiu i Bolter.pl w portalu Facebook.

Zapisy na warsztaty „Modele powstałe z historii” odbywać się będą drogą elektroniczną. Wypełnioną kartę zgłoszeniową (plik Regulamin warsztatów, załącznik 1) należy wysłać na adres michal.surowiec@ipn.gov.pl lub piotr.rucinski@ipn.gov.pl najpóźniej 5 dni przed datą zaplanowanego wydarzenia. Decyzja o przyjęciu zgłoszenia komunikowana będzie kandydatowi drogą elektroniczną.

Uczestnicy warsztatów nie mogą wykazywać objawów chorobowych, w tym typowych dla COVID-19. Złożenie deklaracji o stanie zdrowia, wypełnionej i podpisanej przez rodzica lub opiekuna/-kę prawnego/-ą osoby zgłaszanej lub samą osobę zgłaszaną, w przypadku gdy jest pełnoletnia, stanowi warunek konieczny zakwalifikowania do udziału w warsztatach.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

do góry