Nawigacja

Aktualności

Upamiętnienie mogiły pułkownika Ryszarda Małaszkiewicza insygnium „OJCZYZNA SWEMU OBROŃCY”, Wrocław, 21 września 2020

21 września 2020 r. o godz. 12.00 w rocznicę lądowania 1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej pod Driel w ramach operacji „Market Garden”, przy kaplicy cmentarza parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu miała miejsce uroczystość oznaczenia grobu pułkownika Ryszarda Małaszkiewicza insygnium „OJCZYZNA SWEMU OBROŃCY”. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Ocalamy”.

Na cmentarzu parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu, w obecności rodziny, zaproszonych gości oraz żołnierzy odbyły się uroczystości mające na celu przypomnienie postaci majora Ryszarda Małaszkiewicza, który został pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika.

Po mszy św. przed kaplicą cmentarną zgromadzeni wraz z żołnierzami 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa udali się na grób zmarłego pułkownika. Uroczystości poprowadził Wojciech Trębacz, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa (OBUWiM) IPN we Wrocławiu. Pułkownik Ryszard Małaszkiewicz został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie – w imieniu Prezydenta RP – wręczył Ewie Haliniarz, wnuczce pułkownika, wicewojewoda dolnośląski Jarosław Kresa.

Profesor Jerzy Maroń przedstawił jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu pułkownika – udział w operacji „Market Garden”, największej operacji powietrznodesantowej wojsk alianckich. Jarosław Kresa z kolei podkreślił rolę takich żołnierzy jak Ryszard Małaszkiewicz:

Ci żołnierze ofiarowali Polsce swoje życie, wiedząc, że mogą je stracić, bo Polska jest tego warta

– Jarosław Kresa

Generał Grzegorz Grodzki, dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego z Krakowa, wyraził nadzieję, że postać płk. Małaszkiewicza będzie symbolem męstwa i patriotyzmu. Pododdział saperów tej brygady przyjmie wkrótce za patrona pułkownika Ryszarda Małaszkiewicza.

Głos w imieniu rodziny zabrał mąż wnuczki pułkownika, Dariusz Haliniarz. Podziękował prof. Krzysztofowi Szwagrzykowi, wiceprezesowi IPN, Wojciechowi Trębaczowi, naczelnikowi OBUWiM IPN we Wrocławiu i Przemysławowi Mandeli z OBUWiM IPN we Wrocławiu za udział w całym procesie uhonorowania członka swojej rodziny. Jednocześnie zaznaczył, że nadszedł czas, aby Rzeczpospolita, dla której służył płk Małaszkiewicz, powiedziała dziękuję za dar jego życia i to dziękuję zostało wypowiedziane.

Po uroczystościach nastąpił apel poległych oraz złożenie wieńców na grobie pułkownika.

Ryszard Małaszkiewicz – pułkownik Wojska Polskiego (awans o dwa stopnie w 2020 r.), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Brał udział w Bitwie Warszawskiej oraz późniejszych walkach na Wileńszczyźnie. Po wojnie kontynuował karierę wojskową. Był absolwentem Wyższej Szkoły Wojennej i autorem nagrodzonego przez Ministerstwo Spraw Wojskowych regulaminu musztry saperów. We wrześniu 1939 r. w stopniu kapitana służył w Sztabie Naczelnego Dowódcy Saperów, gen. bryg. Mieczysława Dąbkowskiego. Po klęsce przedostał się do Francji, a następnie Wielkiej Brytanii. W 1942 r. przeszedł szkolenie spadochronowe, dołączając do tworzącej się Samodzielnej Brygady Spadochronowej generała Sosabowskiego. W jej składzie wziął udział w operacji „Market Garden” na stanowisku szefa sztabu brygady. Po wojnie wrócił do kraju. Był represjonowany przez aparat bezpieczeństwa PRL. Odznaczony m.i n. Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), Krzyżem Zasługi, Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta.
do góry