Nawigacja

Aktualności

Promocja IV tomu „Encyklopedii »Solidarności«” – Wrocław, 31 sierpnia 2020

31 sierpnia o w Centrum Historii „Zajezdnia”, w 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, odbyła się prezentacja IV tomu wydawnictwa „Encyklopedia »Solidarności«. Opozycja w PRL 1976–1989”. Spotkanie poprowadzili pracownicy wrocławskiego oddziału IPN: dr Grzegorz Waligóra, dr Kamil Dworaczek oraz Łukasz Sołtysik, twórcy wielu haseł „Encyklopedii”.

Dr Grzegorz Waligóra, redaktor dwóch wcześniejszych tomów, podczas swojego wystąpienia wprowadził zebranych w historię powstania projektu, który ma na celu upamiętnienie dziedzictwa „Solidarności”. Z kolei dr Kamil Dworaczek, członek kolegium redaktorskiego IV tomu, podkreślił, że przejęciu projektu przez IPN dało zupełnie nowe możliwości realizacji zadania. Wszystko dzięki posiadaniu oddziałów w całej Polsce co zaowocowało bardzo szerokim poziomem badań, które trzeba było wykonać. Dzięki ustanowieniu pełnomocników w każdym z regionów, udało się skoordynować pracę wielu badaczy co przyniosło wymierny efekt. Dr Łukasz Sołtysik, pełnomocnik redakcji na Dolny Śląsk i województwo opolskie, zaznaczył, że działania jego zespołu skupiły się m.in. na organizacjach studenckich, czyli na Niezależnym Zrzeszeniu Studentów czy Duszpasterstwach Ludzi Pracy. Zaowocowało to powstaniem 120 biogramów i ponad 60 haseł rzeczowych.

Rozmówcy podkreślili, że pracę ciągle trwają co w przyszłości zaowocuje powstaniem kolejnego tomu. 

tekst i foto: Dominik Wojtkiewicz

do góry