Nawigacja

Książki – Wrocław

Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu w latach 1950–1990. Struktury, ludzie, mechanizmy władzy

  • Okładka Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu w latach 1950–1990. Struktury, ludzie, mechanizmy władzy

Marcin Sroka, Komitet Wojewódzki PZPR w Opolu w latach 1950–1990. Struktury, ludzie, mechanizmy władzy, Wrocław–Warszawa 2019, 416 s., ISBN: 978-83-8098-705-0

Seria wydawnicza: „Historia Śląska Opolskiego”

Prezentowana praca stanowi próbę rekonstrukcji i opisu struktur, mechanizmów, obsady personalnej, a także charakterystyki działalności opolskiej PZPR z odniesieniem do ówczesnych procesów ogólnopolskich. Cezury opracowania to okres od powstania województwa opolskiego w czerwcu 1950 r., po samorozwiązanie PZPR w styczniu 1990 r., tym samym obejmują cały blisko czterdziestoletni okres funkcjonowania Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Opolu.

Praca ma układ problemowo-chronologiczny, składa się z trzech rozdziałów podzielonych na osiemnaście podrozdziałów. Zasadnicza część poprzedzona jest wprowadzeniem przedstawiającym sytuację społeczno-polityczną okresu 1945–1950 na obszarze, który od 1950 r. znalazł się w składzie województwa opolskiego.

Monografia została przygotowana z myślą o historykach podejmujących w swoich badaniach zagadnienia związane z funkcjonowaniem partii komunistycznej w Polsce w drugiej połowie XX w. Ponadto praca ta powinna zainteresować również mieszkańców województwa opolskiego, ponieważ w wielu fragmentach zawarto interesujące odniesienia do osób i miejsc silnie związanych z powojennymi losami Śląska Opolskiego, w szczególności samego Opola.

Publikacja zawiera noty biograficzne najważniejszych działaczy KW PZPR w Opolu, a także indeks osobowy i indeks geograficzny.

 

Gdzie kupić publikacje:

Wrocław

do góry