Nawigacja

Książki – Wrocław

„Rosjanie nadchodzą!” Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948

Joanna Hytrek-Hryciuk, „Rosjanie nadchodzą!" Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945–1948 (Wydanie II poprawione i uzupełnione), Wrocław 2013,  301 s.

Przedmowa do II wydania

Dyskusja popierwszym wydaniu książki „Rosjanie nadchodzą! Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku (1945–1948)" jednoznacznie pokazała, jak ważną i delikatną tematykę poruszyłam w publikacji.

Zainteresowanie książką uświadomiło nam, ilu faktów z najnowszych dziejów regionu jeszcze nieznamy i jak ogromne zainteresowanie budzą one wśród nowych pokoleń mieszkańców Dolnego Śląska.

Poza reakcją czytelników niezwykle ucieszyło mnie wyróżnienie książki nagrodą Fundacji im. Tomasza Strzembosza za rok 2011. Poczytuję sobie to jako uznanie, nie tylko dla mojej kilkuletniej pracy, lecz także decyzji, żeby podjąć temat tak trudny, jak dolnośląska rzeczywistość lat 1945–1948.

Zdaję sobie sprawę, że publikacja nie była wolna od błędów. Niniejszym przekazuję więc w państwa ręce wydanie drugie, poprawione. Edycja ta została także uzupełniona najnowszymi publikacjami naukowymi, wspomnieniami oraz archiwaliami, do których dotarłam w ciągu ostatniego roku. Nowością jest rozdział opisujący plany, jakie w związku z Dolnym Śląskiem snuli niemieccy komuniści.

Niezmieniła się natomiast wymowa książki. Można ją podsumować słowami Ernsta Cassirera z jego „Eseju o człowieku": „historia musi zaczynać się od faktów; w pewnym sensie fakty są początkiem i końcem, alfą i omegą naszej wiedzy historycznej".

do góry