Nawigacja

Książki – Wrocław

Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu 1946–1955

Skazani na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy we Wrocławiu 1946–1955, pod red. Krzysztofa Szwagrzyka, Wrocław 2002, s. 86 (seria „Studia i materiały”, t. 1)

Książka jest efektem prac i studiów prowadzonych od 2001 r. we wrocławskim Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN. Praca jest częścią projektu badawczego BEP IPN pt. „Osoby skazane na karę śmierci przez Wojskowe Sądy Rejonowe w latach 1946–1955”. Realizowana była przez wrocławski zespół historyków i prawników (dr. Tomasza Balbusa, Stanisława A. Bogaczewicza, dr Monikę Kałę, dr. Łukasza Kamińskiego, dr. Roberta Klementowskiego, Sylwię Krzyżanowską, Annę Kudrę, Pawła Piotrowskiego, dr. Krzysztofa Szwagrzyka, Wojciecha Trębacza).
Zakres przeprowadzonych badań objął wyłącznie więźniów politycznych lub osoby, którym działalność taką przypisano, skazanych przez WSR we Wrocławiu na karę śmierci (wykonaną lub zamienioną na wieloletnie więzienie). Cenzury czasowe pracy wyznaczają daty istnienia Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu (20 stycznia 1946–25 kwietnia 1955), ponoszącego szczególną odpowiedzialność za ogromną skalę represji lat czterdziestych i pięćdziesiątych na Dolnym Śląsku.
W książce zaprezentowano 142 biogramy osób skazanych na karę śmierci przez WSR we Wrocławiu, których działalność można określić jako polityczną. Poza danymi osobowymi represjonowanych i określeniu podstawy ich skazania (rodzaju podjętej lub przypisanej działalności politycznej), zaprezentowano informacje o funkcjonariuszach i pracownikach aparatu represji uczestniczących w śledztwie i procesie (oficerach śledczych, prokuratorach, sędziach, protokolantach) oraz dane identyfikujące czas wydania wyroku, z jednoczesnym określeniem sygnatury akt sądowych.

do góry