Nawigacja

Książki – Wrocław

Młodzież w oporze społecznym 1944–1989

Młodzież w oporze społecznym 1944–1989, red. Monika Kała i Łukasz Kamiński, Wrocław 2002, s. 163, (seria „Konferencje”, t. 6). Nakład wyczerpany

W kolejnym tomie z serii „Konferencje IPN” opublikowane zostały materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu w dniach 3–4 maja 2001 r.
Obok ośrodka wrocławskiego, w obradach udział wzięli przedstawiciele środowisk historycznych Gdańska, Kielc, Krakowa, Szczecina i Zielonej Góry.
Szeroka tematyka prezentowanych referatów objęła wszelkie formy antykomunistycznego zaangażowania młodzieży, począwszy od udziału w „dorosłej” konspiracji, poprzez konspirację młodzieżową, masowe protesty społeczne, aż po działalność w duszpasterstwach akademickich i samorządzie społecznym. Ich ramy chronologiczne obejmują cały okres Polski Ludowej – od jej narodzin po ostatnie lata PRL, niemniej zdecydowana większość wystąpień poświęcona została wydarzeniom z lat 1944–1956, co jak się wydaje dobrze odzwierciedla stan badań nad poszczególnymi etapami naszej historii najnowszej.

Wersja elektroniczna książki – fragment

do góry