Nawigacja

Komunikaty

Zakończenie śledztwa w sprawie zbrodni ludobójstwa, dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich na terenie powiatu lubaczowskiego w latach 1943–1944

: Barbara Niedzielko
Data publikacji 10.01.2019

W Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu – Delegatura w Opolu zakończono prowadzone pod sygn. S 37.2013.Zi śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa, dokonanej na terenie powiatu lubaczowskiego w latach 1943–1944 przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach polskich narodowości polskiej i ukraińskiej w celu wyniszczenia w całości polskiej grupy narodowej, stanowiącej  przestępstwo z art. 118 § 1 kk. W trakcie śledztwa ustalono, że w efekcie działań ukraińskich nacjonalistów śmierć poniosło nie mniej niż 1620 osób, a nieustalona liczna osób odniosła obrażenia ciała albo została zmuszona do ucieczki ze swojego miejsca zamieszkania. Wobec niemożności ustalenia sprawców dokonywanych zbrodni i wyczerpania procesowych możliwości ich ustalenia przedmiotowe śledztwo umorzono na podstawie art. 322 § 1 kpk.   

Wydane w sprawie postanowienie o umorzeniu śledztwa znajduje się w aktach postępowania przechowywanych w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu – Delegatura w Opolu oraz na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Osoby pokrzywdzone w sprawie mogą zwracać się o doręczenie im wydanego postanowienia wraz z pouczeniem. Odpis postanowienia doręczony zostanie według sporządzonej listy tym pokrzywdzonym, którzy zwrócą się o to w terminie zawitym 7 dni od ogłoszenia tego postanowienia.

do góry