Nawigacja

Komunikaty

Zakończenie śledztwa w sprawie zbrodni ludobójstwa, dokonanej w latach 1939–1945 na terenie powiatów Jaworów i Mościska (woj. lwowskie) przez nacjonalistów ukraińskich

: Barbara Niedzielko
Data publikacji 07.07.2017

Instytut Pamięci Narodowej – Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych, że prokurator Komisji w dniu 28 czerwca 2017 r. umorzył śledztwo S 79/09/Zi w sprawie zbrodni ludobójstwa, popełnionej w okresie od września 1939 r. do 1945 r. na terenie ówczesnych powiatów JAWORÓW oraz MOŚCISKA – województwo lwowskie na obywatelach narodowości polskiej przez nacjonalistów ukraińskich, działających w celu wyniszczenia tej grupy narodowej, skutkiem czego dokonano zabójstwa nie mniej niż 301 osób, usiłowano dokonać zabójstwa nie mniej niż 88 osób oraz spowodowano ciężki uszczerbek na zdrowiu skutkujący zgonem 1 osoby, a nadto spowodowano ciężki uszczerbek na zdrowiu 1 osoby, tj. o przestępstwo z art. 118 § 1 kk.

Pouczenie pokrzywdzonego:
Pokrzywdzonemu przysługuje prawo przejrzenia akt i złożenia zażalenia na powyższe postanowienie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie (art. 306 § 1 k.p.k. i art. 465 § 2 k.p.k.). Termin wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ukazania się postanowienia w środkach masowego przekazu i jest zawity. Zażalenie wniesione po upływie tego terminu jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 k.p.k. oraz art.  460 k.p.k.).

Odpis postanowienia doręczony zostanie pokrzywdzonym według listy osób, które zwrócą się o to w terminie zawitym siedmiu dni od ogłoszenia powyższego postanowienia.

do góry