Nawigacja

Aktualności

Debata „Wobec Jałty. Europa Środkowo-Wschodnia w wielkiej grze mocarstw alianckich” – Wrocław, 27 lutego 2020

75 lat temu miała miejsce konferencja w Jałcie (od 4 do 11 lutego 1945 roku). Jakie były strategiczne cele wielkich mocarstw alianckich podczas konferencji jałtańskiej? Jak „Wielka Trójka” widziała powojenną Europę i świat? I co stało za ich decyzjami? Jaka była cena pokoju?

Już sam dobór dyskutantów gwarantował, że będzie to niezwykle interesująca rozmowa. Problem ustaleń jałtańskich i ich wpływ na losy Europy Środkowo-Wschodniej do dziś budzi wiele emocji. Obaj historycy zwrócili jednak uwagę, iż tak naprawdę o losach naszej części kontynentu postanowiono jeszcze w Teheranie. A oddanie połowy Europy Stalinowi było ceną, jaką Anglosasi zdecydowali się zapłacić państwu sowieckiemu za wspólne pokonanie hitlerowskich Niemiec. Wszyscy się zgodzili z teza, że kluczowym zagadnieniem okazał się brak woli ze strony Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, aby zawalczyć o Polskę.

Ale nawet, gdyby ta chęć była, to i tak pozycja negocjacyjna Zachodu stawała się coraz słabsza, szczególnie w obliczu spodziewanego zajęcia Berlina przez Armię Czerwoną, oszczędzania sił ludzkich przez aliantów zachodnich i ustaleń związanych z okupacją Niemiec. Ten trzeci fakt wywoływał w prostej linii konsekwencję w postaci zajęcia przez Związek Sowiecki terytoriów, przez które przebiegały linie zaopatrzenia jego wojsk w Niemczech.

W dyskusji nie zabrakło również wątków zdawałoby się mocno oddalonych od głównego tematu, jak choćby poruszenia kwestii urbanistycznych współczesnego Wrocławia. Jaki ma to związek z Jałtą? Taki, że Amerykanie rozważali – gdyby pojawiły się wcześniej takie możliwości i taka potrzeba – zrzucenie bomb atomowych nie na Japonię, a na największe miasta niemieckie, wśród których z pewnością znalazłby się i Wrocław. I wtedy odbudowa nie bazowałaby na dotychczasowym – dziś mało wydolnym – układzie urbanistycznym.

W debacie „Wobec Jałty. Europa Środkowo-Wschodnia w wielkiej grze mocarstw alianckich” wzięli udział: Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej), prof. Krzysztof Kawalec (Instytut Pamięci Narodowej) oraz dr Mirosław Habowski (Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego). Dyskusji przysłuchiwało się ok. 80 osób.


Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu oraz Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski zorganizowały debatę historyczną:

Wobec Jałty. Europa Środkowo-Wschodnia w wielkiej grze mocarstw alianckich

dyskutanci:

• prof. Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej)

• prof. Krzysztof Kawalec (Instytut Pamięci Narodowej)

• dr Mirosław Habowski (Instytut Studiów Międzynarodowych UWr.)

moderator:

• Marek Stefan (Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu)


Debata miała miejsce w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w czwartek 27 lutego 2020 r. i zgromadzila ok. 80 osób

 


Informujemy, że podczas wydarzeń z udziałem kierownictwa oraz pracowników Oddziału IPN we Wrocławiu będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Biorąc udział w spotkaniu czy wydarzeniu organizowanym lub wspieranym przez Oddział IPN we Wrocławiu (w tym poszczególne jego komórki organizacyjne), bądź odbywającym się z udziałem kierownictwa albo pracowników Oddziału IPN we Wrocławiu, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

do góry