Nawigacja

Aktualności

Konferencja „Host & hospitable city. Foreigners in Wrocław — past, present and future” – Wrocław, 24 stycznia 2020

Miasto goszczące. Miasto gościnne? Cudzoziemcy we Wrocławiu – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu był współorganizatorem konferencji „Host & hospitable city. Foreigners in Wrocław — past, present and future”, która odbyła się 24 stycznia 2020 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Obrady konferencji otworzyli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Adam Jezierski, dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr prof. Przemysław Wiszewski, kierownik Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr prof. Eugeniusz Kłosek i dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu dr Andrzej Drogoń.

Konferencja składała się z trzech części. W pierwszej zaprezentowane zostały materiały poświęcone przeszłości problematyki związane z obecnością cudzoziemców we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. W drugiej prezentowane były referaty dotyczące różnych współczesnych aspektów dotyczących cudzoziemców. Trzecią część stanowiły panele eksperckie, z udziałem m.in. przedstawicieli władz oświatowych, instytucji miejskich i organizacji zrzeszających cudzoziemców.

do góry