Nawigacja

Aktualności

75. rocznica Marszu Śmierci z KL Auschwitz-Birkenau – Brzeszcze, 19 stycznia 2020

Siedemdziesiąt pięć lat temu – wieczorem 17 stycznia 1945 r. po ostatnim obozowym apelu rozpoczęła się ewakuacja więźniów i więźniarek kompleksu obozów KL Auschwitz. 56 tysięcy więźniów stanęło do ostatniego apelu wieczornego, aby ruszyć dalej – do obozów koncentracyjnych w głębi III Rzeszy, w tym do obozu koncentracyjnego Gross-Rosen na Dolnym Śląsku.

Tak rozpoczął się więźniarski exodus trudnej, a w wielu wypadkach tragicznej trasy Marszu Śmierci z obozu głównego i okolicznych podobozów. SS-mani różnymi drogami ewakuacji pędzili pieszo więźniarki i więźniów w kierunku Gliwic i Wodzisławia.

Jednym z punktów docelowych był niemiecki obóz koncetrancyjny Gross-Rosen, wybudowany na skraju Rogoźnicy na Dolnym Śląsku. To właśnie dla więźniów KL Auschwitz została w KL Gross-Rosen pod koniec 1944 roku wybudowana specjalna część, zwana obozem oświęcimskim. 

Urczystości upamiętniające Marsz Śmierci odbyły się w Brzeszczach, gdyż to miasteczko stało się miejscem pochówku i pierwszej zbiorowej mogiły ofiar ewakuacyjnego Marszu Śmierci. W uroczystości wzięła udział dr Katarzyna Pawlak-Weiss, wicedyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu. 

Oddział IPN we Wrocławiu zajmuje się m.in. upamiętnianiem ofiar, które zginęły na Dolnym Śląsku, zarówno podczas ewakuacji obozów macierzystych, jak i po dotarciu z KL Auschwitz do KL Gross-Rosen.

 

zdjęcia: Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

do góry