Nawigacja

Aktualności

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Czechów zamordowanych w latach 1939–1945 we Wrocławiu w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej – 23 stycznia 2019

Z inicjatywy Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu miała miejsce we wrocławskim Zakładzie Karnym nr 1 przy ul. Kleczkowskiej uroczystość upamiętnienia śmierci Czechów, którzy za swoją działalność przeciw III Rzeszy w latach 1939–1945 zostali zamordowani w dawnym niemieckim więzieniu Strafgefängnis Breslau. Wydarzenie składało się z dwóch części – z polsko-czeskiego seminarium naukowego oraz z odsłonięcia tablicy memoratywnej na więziennym murze.

Część seminaryjna zgromadziła liczne grono osób z Czech i Polski zainteresowanych martyrologią naszych południowych sąsiadów w niemieckim więzieniu we Wrocławiu w czasach ostatniej wojny. Wzięły w nich znaleźli się również krewni ofiar, którzy specjalnie na tę okoliczność przyjechali z Czech do Wrocławia. Wzruszające słowa skierowała do audytorium dr Markéta Pánková, dyrektor Narodowego Muzeum Pedagogicznego w Pradze, mówiąc o braku zainteresowania w Czechach miejscami, w których ginęli podczas II wojny światowej obywatele Czechosłowacji, a także dając świadectwo o losach własnej rodziny. Jej dziadek, Antonin Vrba, został aresztowany przez gestapo w 1942 r. i zginął właśnie w Strafgefängnis Breslau, tutaj też był więziony jej ojciec, Zdenek Vrba. 

Swoimi refleksjami na temat stanu badań nad czeskimi ofiarami II wojny światowej podzielili się Ondřej Matějka – zastępca dyrektora Instytutu Badań Reżimów Totalitarnych w Pradze i dr Pavla Plachá – pracownik tegoż Instytutu. Ze strony polskiej zabrali głos dr Andrzej Drogoń – dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu oraz pracownicy wrocławskiego oddziału IPN: dr Dariusz Dąbrowski i dr Andrzej Olejniczak, którzy przybliżyli nam najnowsze wyniki badań nad czeskimi ofiarami Strafgefängnis Breslau. 

Druga część uroczystości miała miejsce już na zewnątrz. W odsłonięciu tablicy przytwierdzonej do muru więzienia od strony ul. Reymonta wzięli udział m.in. Ivan Jestřáb – ambasador Republiki Czeskiej w Polsce, Marzena Ewa Krajewska – radca minister Ambasady RP w PradzeJarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski, Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, delegacja Oddziału IPN we Wrocławiu (dyrektor dr Andrzej Drogoń wraz z naczelnikami – Biura ​Upamiętniania Walk i Męczeństwa Wojciechem Trębaczem i Biura Badań Historycznych prof. Robertem Klementowskim), potomkowie i krewni ofiar oraz przedstawiciele organizacji zajmujących się współpracą polsko-czeską. Uroczystość zgromadziła kilkadziesiąt osób oraz media polskie i czeskie.


Na tablicy znajduje się napis w trzech językach – czeskim, polskim i angielskim:

W tym więzieniu w latach 1939-1945 Niemcy zamordowali lub zamęczyli prawie 1000 czeskich antyfaszystów. Narody czeski i polski nigdy nie zapomną o ofiarach nazizmu.

do góry