Nawigacja

Aktualności

Pamięć o marynarzach Flotylli Pińskiej. Współdziałanie wrocławskiego oddziału IPN i Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu – 8 stycznia 2020

Jak upamiętniać marynarzy Flotylli Pińskiej, czyli tej części Marynarki Wojennej z okresu międzywojennego, stacjonowała w Pińsku na rzece Pinie. Flotylla operowała na tzw. morzu pińskim – w dorzeczu Prypeci z głównymi rzekami: Prypeć, Pina, Strumień. O konieczności podejmowania wspólnych działań w tym zakresie przez Oddział IPN we Wrocławiu i Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocław rozmawiali dyrektorzy obu instytucji.

W środę 8 stycznia 2019 r. miało miejsce w naszej siedzibie przy ul. Długosza 48 we Wrocławiu niezwykle ciekawe i rzeczowe spotkanie Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu dr. Andrzeja Drogonia z Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu dr. kapitanem żeglugi śródlądowej Janem Pysiem. Chociaż współdziałanie Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu i Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu trwa już od kilku miesięcy, to teraz otrzymało ono nowy impuls w postaci zadeklarowania woli podpisania porozumienia o współpracy.

Kontynuując wspólne wysiłki, których kulminacyjnym punktem było upamiętnienie marynarzy Flotylli Pińskiej w lipcu 2019 r., obaj dyrektorzy wyrazili chęć dalszej współpracy, widząc konieczność kultywowania tradycji żeglugi śródlądowej, zarówno w wymiarze historycznym – czyli odwołując się do losów Flotylli Pińskiej, jak i w bardziej współczesnym – pamiętać musimy, iż wielu marynarzy z Polesia po II wojnie światowej zamieszkało na Dolnym Śląsku. Dzięki nim nie tylko ruszyły statki na wodach odrzańskich, ale również dotrwała do naszych czasów pamięć o bohaterskich marynarzach z rozlewisk Piny i Prypeci.

O naszej wystawie „Z dala od bursztynowego brzegu… w 100. rocznicę powstania Flotylli Pińskiej 1919–2019” i pikniku nad Odrą, który otwierał tę wystawę możecie przeczytać tutaj»

do góry