Nawigacja

Aktualności

Dr Kamil Dworaczek z OBBH IPN we Wrocławiu otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców – Wrocław, 7 stycznia 2020

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał doktorowi Kamilowi Dworaczkowi, pracownikowi Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, specjalne stypendium dla młodych naukowców.

Umowa o wypłacie stypendium została podpisana 7 stycznia 2020 r. przez dr. Kamila Dworaczka oraz przez dr. Andrzeja Drogonia – Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu. Stypendia będą wypłacane młodym naukowcom przez MNiSW za pośrednictwem zatrudniających ich jednostek. W przypadku dr. Kamila Dworaczka jest to Instytut Pamięci Narodowej. W uroczytsości wziął udział prof. Robert Klementowski – Naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, który jest bezpośrednim przełożonym stypendysty.

Warto zaznaczyć, że do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpłynęły 1482 wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, a stypendiów przyznano tylko 211!

Serdecznie gratulujemy dr. Kamilowi Dworaczkowi!

do góry