Nawigacja

Aktualności

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Oddziałem IPN we Wrocławiu z Muzeum Poczty i Telekomunikacji – Wrocław, 6 grudnia 2019

Historycy z oddziału IPN we Wrocławiu zyskają dostęp do niezbadanych dokumentów z naszej przeszłości, będących w zasobie Muzeum Poczty i Telekomunikacji, a muzealnicy fachowe doradztwo i wiedzę z zakresu historii oraz pomoc przy organizowaniu wydarzeń edukacyjnych, jak to już miało miejsce przy współpracy z okazji Dnia Poczt Harcerskich.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji to nie tylko znaczki pocztowe, stare telefony i dyliżanse. Placówka we Wrocławiu posiada w swoich zbiorach np. listy legionistów, listy więźniów obozów niemieckich w latach II wojny światowej, korespondencję powstańczą, aparaturę służącą do zagłuszania Radia Wolna Europa...

Dzięki podpisanemu 6 grudnia 2019 roku przez dr Katarzynę Pawlak-Weiss – zastępcę dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu i Agnieszkę Mizę – dyrektor Muzeum Poczty i Telekomunikacji porozumieniu, historycy IPN uzyskają dostęp do materiałów, które po wojnie nigdy nie były publikowane, eksponowane czy opracowywane, a muzealnicy – pomoc przy tworzeniu wystaw, w działaniach edukacyjnych lub zwracających uwagę na istotne elementy polskiej historii.

Nie jest to jednak początek współpracy pomiędzy naszymi placówkami. Taka współpraca trwa już od dłuższ\ego czasu – warto tu wspomnieć chocby wspólne przygotowanie w sierpniu tego roku Dnia Poczt Harcerskich (na pamiątkę powstania poczt harcerskich w trakcie Powstania Warszawskiego) czy wtrześniowe upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i obrony Poczty Polskiej w Gdańsku poprzez seminarium dla młodzieży wraz z pokazem filmu wojennego, przygotowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu.

do góry