Nawigacja

Aktualności

Kolejny dzień z projektem OCALAMY – Wrocław, 22 listopada 2019

W 101. rocznicę zakończenia walk o Lwów spotkaliśmy się o godz. 9.00 przy bramie głównej Cmentarza parafii pw. Świętej Rodziny we Wrocławiu przy ul. Smętnej we Wrocławiu. Przy udziale m.in. wicewojewody dolnośląskiego Jarosława Kresy, dowódcy garnizonu Wrocław gen. Dariusza Krzywdzińskiego i przedstawiciela 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej uhonorowaliśmy groby weteranów walk o wolność i niepodległość, w tym obrońców Lwowa.

Emblematem „Ojczyzna swemu obrońcy” oznaczone zostały groby:
- Piotra Lesiaka
- Jerzego Teisservre'a
- Władysława Morasiewicza
Przy każdym grobie naczelnik Oddziałowego Biura​ Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu Wojciech Trębacz przedstawił sylwetki bohaterów, a zastępca dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu dr Katarzyna Pawlak-Weiss złożyła wiązankę kwiatów.

Ze wzruszeniem słuchaliśmy również opowieści krewnych bohaterów o ich życiu i poświęceniu dla innych.

Na zakończenie uroczystości wiązankami kwiatów upamiętniliśmy obrońców Lwowa z 1918 roku pod poświęconym im pomnikiem, znajdującym się na tym cmentarzu.

O godz. 11.30 w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego rodzinom i obrońcom pamięci o bohaterach akcji OCALAMY wręczone zostały dyplomy i podziękowania. 
W ostatnim czasie oznaczono insygnium „Ojczyzna swemu obrońcy” 29 grobów rozsianych po całym Dolnym Śląsku.

do góry