Nawigacja

Aktualności

Projekt „Ocalamy” – spotkanie z rodzinami żołnierzy II wojny światowej – 17 września 2019

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu wraz z wojewodą dolnośląskim prowadzi akcję upamiętniania i oznaczania grobów tych, którzy walczyli za Polskę – zarówno w czasie I wojny światowej, wojny polsko-bolszewickiej, jak i II wojny światowej.

Ocaleni zostali:

 

Wielu z bohaterów walk o niepodległość i II wojny światowej osiadło po 1945 roku na Dolnym Śląsku i tutaj są ich groby. W ramach projektu „Ocalamy” specjalnym insygnium „Ojczyzna swemu obrońcy” oznaczone zostały groby kilkudziesięciu bohaterów, m.in. we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Kłodzku i Bielawie.

 

W rocznicę agresji sowieckiej na Polskę przedstawiciele Oddziału IPN we Wrocławiu z dr Katarzyną Pawlak-Weiss, wicedyrektor Oddziału i Naczelnikiem Oddziałowego Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu Wojciechem Trębaczem oraz Pawłem Hreniakiem, wojewodą dolnośląskim, zorganizowali spotkanie z rodzinami żołnierzy II wojny światowej, którzy walczyli o wolną Polskę. Przedstawiono sylwetki bohaterów, uwypuklając ich zaangażowanie dla kraju. Rodziny zaś podczas uroczystości otrzymały otrzymały okolicznościowe dyplomy i drobne upominki. Było to bardzo wzruszające spotkanie.

Wspólnie ocaliliśmy dla przyszłych pokoleń pamięć o bohaterach:

Józef Balcerek ur. 18.11.1915 r. w Łagiewnikach. Żołnierz Wojska Polskiego, we wrześniu 1939 roku biorący udział w walkach w szeregach Armii „Poznań” generała Tadeusza Kutrzeby. Ciężko ranny w bitwie nad Bzurą, dostał się do niemieckiej niewoli, z której – pod długim leczeniu – został skierowany do roboty przymusowe na teren Austrii, gdzie doczekał końca wojny.

Mieczysław Halicki ur. 25.05.1907 w Trembowli. Absolwent Centralnej Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Bydgoszczy. Przedwojenny lotnik 6. Pułku Lotniczego we Lwowie oraz 1. Pułku Lotniczego w Warszawie. W Kampanii Polskiej 1939 roku wziął udział w lotach bojowych w składzie 16. Eskadry Towarzyszącej.

Piotr Izydor Ignut ur. 27.04.1907 r. w Brześciu. W roku 1929 rozpoczął służbę jako podporucznik obserwator w 2. Pułku Lotniczym w Krakowie. W 1936 roku po ukończeniu studiów na wydziale elektrycznym Politechniki Warszawskiej został oficerem technicznym 21. Eskadry. Został także awansowany do stopnia kapitana. We wrześniu 1939 roku otrzymał przydział Lotniczego Batalionu Szturmowego i wziął udział w obronie Warszawy.

 

 

Franciszek Janik ur. 22.09.1897 r. Członek Polskiej Organizacji Wojskowej, pseudonim „Szyna” od 1916 roku. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, a po jej zakończeniu żołnierz zawodowy Korpusu Ochrony Pogranicza w kompanii granicznej KOP „Druja”. Uczestnik Kampanii Polskiej 1939 roku, represjonowany i zesłany w głąb Związku Radzieckiego w 1940 roku.

 

Stanisław Kiałka ur. urodzony w 07.09.1911 roku w Słupi Kapitulnej k. Rawicza. W 1930 roku złożył śluby zakonne w Zakonie Jezuitów, lecz po wybuchu wojny uzyskał zgodę na wstąpienie do wojska. We wrześniu 1939 roku służył w 261. kompanii sanitarnej, z którą brał udział w obronie Lwowa.

Tadeusz Matyka ur. 16.05.1915 r. Żołnierz zawodowy Wojska Polskiego. We wrześniu 1939 roku walczył w szeregach 4 szwadronu 22. Pułku Ułanów Podkarpackich ze składu Kresowej Brygady Kawalerii. Brał udział w ciężkich walkach pod Zofianką i Krzemieniem.

 

 

Franciszek Mazek ur. 08.08.1900 r. Żołnierz Wojska Polskiego od 1917 roku. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, a także uczestniczył w Kampanii Polskiej 1939 w jednostkach Obrony Narodowej. Po klęsce wstąpił w szeregi Służby Zwycięstwu Polski, później ZWZ-AK pod pseudonimem „Krogulec”.

Jan Mazur ur. 28.07.1897 r. w Bystrowicach. Uczestnik I wojny światowej w szeregach Legionów Polskich. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, za którą został uhonorowany Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Po wybuchu drugiej wojny światowej został wzięty do niewoli 19 września 1939 roku przez Sowietów i uwięziony w twierdzy w Berdyczowie. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941 roku udało mu się uciec i przedostać do w rodzinne strony.

Józef Sokol ur. 03.03.1898 r. w Jaworowie. Żołnierz I. i II. Brygady Legionów Polskich oraz II. Korpusu Polskiego. Brał udział w całym szlaku kampanii afrykańskiej jednostki. Walczył pod Tobrukiem i Gazalą, a później także we Włoszech, nad rzeką Sangro oraz pod Monte Cassino, gdzie został ciężko ranny. Po rekonwalescencji objął jeszcze 1. Brygadę Grenadierów 4. Dywizji Piechoty w Szkocji. W 1948 roku powrócił do Polski.

Augustyn Stasiak ur. 28.09.1894 r. żołnierz Legionów Polskich w okresie I wojny światowej i oficer zawodowy odrodzonego Wojska Polskiego. W latach 20 pełnił funkcję m.in. dowódcy oddziałów wartowniczych w Polskiej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte w Gdańsku. We wrześniu 1939 roku już w stopniu majora był komendantem kwatery głównej Armii „Poznań” generała Tadeusza Kutrzeby. Brał udział w walkach nad Bzurą oraz w obronie Warszawy.

Mikołaj Sukniewicz ur. 26.11.1898 r. w Łunińcu na Polesiu. Uczestnik I wojny światowej oraz wojny polsko-bolszewickiej. Walczył w Kampanii Polskiej 1939 roku jako dowódca kompanii w 3. Dywizji Piechoty Legionów. Po zakończeniu walk przebywał przejściowo w niewoli radzieckiej, z której zbiegł.

Klemens Panasiuk ur. 22.01.1903 r. w Lubieniu, gm. Wyryki, pow. Włodawa. Uczestnik Kampanii 1939 r. Obrońca Twierdzy Modlin. Od 1940 r. w ZWZ, następnie w AK jako „Żytosław” i „Orlis” 29.09.1941 r. aresztowany przez gestapo i osadzony na Zamku w Lublinie.

Roman Paulik – ur. 25.11.1897 roku w Rzeszowie. Absolwent i weteran austriackich szkół wojskowych oraz frontu włoskiego podczas pierwszej wojny światowej, w stopniu porucznika artylerii. We wrześniu 1939 roku otrzymał przydział na przyczółek mostowy Toruń, później wszedł w skład Grupy Operacyjnej gen. Tokarzewskiego w charakterze zastępcy szefa Odziału III. Brał udział w całym szlaku bojowym jednostki od walk na przedmościu toruńskim, poprzez Bitwę nad Bzurą, aż do momentu dostania się do niewoli 23 września 1939 roku.

Julian Piotrowski ur. 7.10.1920 r. w Mariampolu. Żołnierz września 1939 roku, który spędził w ośrodku zapasowym 11. Dywizji Piechoty w 48. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych. Po zakończeniu walk drogą przez Węgry, Jugosławię, Grecję i Turcję przedostał się do Palestyny, gdzie zasilił formujące się oddziały Wojska Polskiego. Od maja 1941 roku walczył w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich, biorąc udział w bitwach o Tobruk oraz Gazalę.

Henryk Szopiński ur. 16.01.1915 r. Absolwent Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie i lotnik 3. Pułku Lotniczego w Poznaniu. We wrześniu 1939 roku walczył w składzie 36. Eskadry Obserwacyjnej. Był jednym z organizatorów akcji dostarczenia do getta w Częstochowie 10 ton ziemniaków na podstawie sfałszowanych dokumentów. Uczestniczył w operacji „Burza” i nieudanej próbie przedarcia się na pomoc Powstaniu w Warszawie, podjętej przez pododdziały częstochowskiego okręgu AK.

Mieczysław Wróblewski ur. 8 lutego 1916 w Zamościu. Absolwent Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu. Promocję oficerską uzyskał 15 października 1938 roku. 1 marca 1939 roku otrzymał przydział jako oficer wachtowy na trałowcu „Rybitwa”. 1 września uczestniczył w bitwie powietrzno-morskiej na Zatoce Gdańskiej, doznając trwałego uszkodzenia słuchu. Pozostał jednak w składzie załogi „Rybitwy” do momentu jej rozbrojenia 17 września, a następnie wziął udział w obronie Helu jako żołnierz pozycji obronnej na odcinku „Jastarnia”.

Władysław Załogowicz ur. 23.10.1922 r. we Lwowie. Jako 17-letni ochotnik walczył w obronie Lwowa we wrześniu 1939 roku. Od 1940 r. działał w ZWZ-AK po pseudonimem „Felek”, służąc w szeregach 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich AK. W latach 1941-1944 dowodził plutonem „Grunwald”. Brał udział w akcji „Burza”, po której został aresztowany przez NKWD i osadzony w transporcie na Syberię.

Józef Zieliński ur. 18.03.1917 r. Kapral lotnictwa i członek 211. Eskadry Bombowej, która we wrześniu 1939 roku weszła w skład X. Dywizjonu Bombowego Brygady Bombowej płk. Władysława Hellera. Uczestnik nalotów bombowych na niemieckie kolumny pancerne w rejonie Częstochowy w dniu 2 września, a także Radomska, Wielunia i Sieradza w dniach 3-5 września. Brał udział w lotach bojowych i zwiadowczych w okolicach Radymna, Łańcuta i Jarosławia.

Wacław Żebrowski ur. 06.06.1894 r. w Lgowie (w guberni kurskiej w Rosji). Absolwent studiów medycznych na uniwersytetach w Kijowie, Warszawie oraz Wilnie. W 1920 roku wstąpił do Wojska Polskiego, służąc w Szpitalu Wojskowym w Zamościu. W latach 30 pełnił funkcję m.in. szefa oddziału chirurgii 1. Szpitalu Okręgowym w Warszawie. Jako lekarz brał udział w walkach o Warszawę we wrześniu 1939 roku.

Władysław Żabiński ur. urodzony w 1892 roku w Łososinie pow. Kosów w woj. Poleskim.  We wrześniu 1939 roku brał udział w walkach z Niemcami jako dowódca 79. Pułku Piechoty w Samodzielnej Grupie Operacyjnej „Polesie” generała Franciszka Kleeberga.

Antoni Żurakowski ur. 9.12.1889 r. w Sołotwinie. We wrześniu 1939 roku dowodził oddziałami Chełmińskiej Brygady Obrony Narodowej, z którą przeszedł cały szlak bojowy. Do niewoli dostał się 22 września podczas przebijania się do Warszawy. W niewoli niemieckiej przebywał do 29 kwietnia 1945 roku.

do góry