Nawigacja

Aktualności

Wrocław pamiętał o obronie Poczty Polskiej w Gdańsku – 25 września 2019

Upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i obrony Polskiej Poczty w Gdańsku miało miejsce 25 września 2019.

1 września 1939 r. o świcie wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły na niemal całej długości granice Polski. To tragiczne w skutkach dla całej ludzkości wydarzenie rozpoczęło II wojnę światową. O godzinie 4.40 niemieckie lotnictwo przeprowadziło atak bombowy na Wieluń. Ten akt był zbrodnią wojenną i zapowiedzią barbarzyńskich działań zbrojnych, w których depcząc wszelkie normy moralne i prawne, dążono do masowej eksterminacji ludności cywilnej podbitego kraju na niespotykaną dotychczas skalę. 
O godz. 4. 45 pancernik „Schleswig-Holstein” rozpoczął ostrzał Polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, Przez siedem dni załoga odpierała liczne niemieckie ataki – z Zatoki Gdańskiej i z lądu oraz bombardowana z powietrza. 7 września wobec zdecydowanej przewagi nieprzyjaciela i wyczerpania możliwości obrony dowództwo polskie podjęto decyzję o kapitulacji.
Uderzenie na Pocztę Polską – funkcjonującą na mocy międzynarodowych postanowień w Wolnym Mieście Gdańsku od 1920 roku, rozpoczęło się o godz. 4.45 – jednocześnie z momentem rozpoczęcia ostrzału Westerplatte. Około godz. 18.00 po wielogodzinnej obronie Niemcy zastosowali wobec pocztowców polskich miotacze ognia. Ten fakt wpłynął na podjęcie o godzinie 19.00 przez obrońców poczty decyzji o kapitulacji. Jako pierwszy z płonącego budynku wyszedł dyrektor dr Jan Michoń. Pomimo trzymanej w dłoni białej flagi został przez Niemców zastrzelony. Wychodzący po nim naczelnik poczty Józef Wąsik został przez nich spalony miotaczami ognia. 
Aresztowani wówczas pocztowcy polscy skazani zostali przez Niemców w przeprowadzonych wkrótce procesach sądowych na karę śmierci i rozstrzelani. Pocztowcy, którzy nie brali udziału w obronie, zostali w większości aresztowani i osadzeni w obozach koncentracyjnych. 
Przeprowadzona w 1995 r. przez Sąd Krajowy w Lubece rewizja procesu polskich pocztowców gdańskich, stwierdziła naruszenie zasad postępowania sądowego, w wyniku czego ogłoszono wobec nich wyrok uniewinniający. Niewątpliwie do rewizji tego procesu oraz faktycznego uznania jego wyroku za zbrodnie sądową, przyczyniła się wydana w tym samym roku książka Dietera Schenka „Polska Poczta w Gdańsku – historia pewnego niemieckiego morderstwa sądowego”. 
Chcąc upamiętnić te tragiczne dla Polski i świata wydarzenia Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej we Wrocławiu, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu oraz Polski Związek Krótkofalowców pragnie zaprosić w środę 25 września br. o godz. 11.00 na seminarium dla młodzieży, które odbędzie się w siedzibie Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu przy ul. Krasińskiego 1. 
Program spotkania obejmował prelekcję dr. Stanisława A. Bogaczewicza zatytułowaną „Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku”, prezentację polskiego filmu wojennego z 1958 r. „Wolne miasto” – z 1958 r. w reżyserii Stanisława Różewicza oraz wystąpienie Waldemara Sznajdera – Prezesa Polskiego Związku Krótkofalowców poświęcone zaangażowaniu związku w upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

do góry