Nawigacja

Aktualności

Spotkanie z historią NSZZ „Solidarność” w Ozimku – 18 stycznia 2019

18 stycznia 2019 r. w Domu Kultury w Ozimku odbył się wieczór zatytułowany Spotkanie z historią NSZZ „Solidarność” w Ozimku, podczas którego promowana była publikacja wydana przez Oddział IPN we Wrocławiu pt. Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ «Solidarność» 1980-1989 (red. Łukasz Sołtysik i Grzegorz Waligóra). W książce został opublikowany artykuł dr. Zbigniewa Bereszyńskiego opisujący historię NSZZ „Solidarność” w Hucie Małapanew. Ogniwo zakładowe Huty wchodziło w skład Sieci Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność” Wiodących Zakładów Pracy (1981 r.) i w latach 1980-1989 było największym i najważniejszym na Śląsku Opolskim. Ponadto w latach 1980-1981 działacze z Huty Małapanew współtworzyli Krajową Sekcję Hutnictwa NSZZ „Solidarność”.

Spotkanie poprowadziła Jolanta Rogowska, kierownik Gminnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ozimku. Merytoryczne prelekcje wygłosili Ł. Sołtysik (OBBH IPN we Wrocławiu) o fenomenie NSZZ „Solidarność” w l. 80. XX w., dr G. Waligóra (OBBH IPN we Wrocławiu) o problemach na jakie napotykają historycy badający dzieje zakładowych i branżowych struktur NSZZ „Solidarność” oraz dr Z. Bereszyński (Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu) o kluczowych wydarzeniach z historii „Solidarności” w Hucie Małapanew w Ozimku i jej wielkim znaczeniu na tle NSZZ „Solidarność” Regionu Śląska Opolskiego.

Wspomnieniami z lat 80. XX w. podzielili się działacze „Solidarności” z Huty Małapanew Panowie: Zdzisław Adamski, Zbigniew Chmura, Władysław Kasprów, Piotr Krawczuk i Kazimierz Podkowa. Dr. Z. Bereszyńskiemu pytania zadał dr Krzysztof Kleszcz zastępca dyrektora PIN-IŚ w Opolu. Wspomnieniami podzielił się także p. Lech Radke, w l. 80. wicedyrektor ds. inwestycji w Hucie Małapanew. Opowiedział o swoim wyroku sądowym z dnia 9 XII 1981 r., w którym sąd stwierdził, że porozumienia społeczne z sierpnia i września 1980 r. stanowiły źródło prawa. Głos w dyskusji zabrał również p. Tadeusz Ryśnik, który zachęcał zebranych do spisywania relacji i przekazywania pamiątek historykom badającym dzieje NSZZ „Solidarność”, archiwom lub instytucjom bibliotecznym, muzealnym lub naukowym.

fot. Anna Kępkowska

do góry