Nawigacja

Aktualności

Projekt „Ocalić od zapomnienia…” – Baborów, 8 listopada 2018

8 listopada 2018 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie odbył się uroczysty apel z okazji święta 11 listopada, miała także miejsce inauguracja wystawy „W drodze do niepodległości”. Działania są ściśle związane z realizowanym w szkole projektem „Ocalić od zapomnienia…”  Jednym z prelegentów i zaproszonych gości był Marek Gadowicz z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu. Jego wykład przybliżył uczniom najistotniejsze wydarzenia i postaci związane z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości. Przyczynił się także do zwiększenia, wśród dzieci i młodzieży,  poziomu wiedzy dotyczącej historii naszego kraju. Celem powyższych działań jest również wzmocnienie tożsamości narodowej oraz poczucie wspólnoty wśród młodych obywateli.

Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021. Celem PW „Niepodległa” jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach i wspólnym, radosnym świętowaniu stulecia odzyskania niepodległości. Organizacji imprez towarzyszyły konkursy historyczne związane z tematyką odzyskania niepodległości oraz prelekcje o tematyce patriotycznej.

do góry