Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Promocja książki „Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ "Solidarność" 1980-1989” – Nysa, 13 listopada 2018

  • od lewej J.Smagoń, dr Z. Bereszyński i Ł. Sołtysik/ fot. B. Kuświk
    od lewej J.Smagoń, dr Z. Bereszyński i Ł. Sołtysik/ fot. B. Kuświk
  • Od lewej: J. Kanin, A. Koziar/ fot. G.Maślanka
    Od lewej: J. Kanin, A. Koziar/ fot. G.Maślanka

13 listopada 2018 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie odbyło się spotkanie promocyjne publikacji wydanej przez Oddział IPN we Wrocławiu pt. Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ «Solidarność» 1980-1989 (red. Łukasz Sołtysik i dr Grzegorz Waligóra). W książce został opublikowany artykuł dr. Zbigniewa Bereszyńskiego opisujący historię NSZZ „Solidarność” w nieistniejącej już słynnej nyskiej „fabryce fabryk”, czyli Zakładach Urządzeń Przemysłowych 1980-1989.

Spotkanie poprowadził Andrzej Koziar, pracownik Delegatury IPN w Opolu. Część oficjalną otworzyli Joanna Kanin, dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Nysie i dr Bartosz Kuświk, naczelnik Delegatury IPN w Opolu. Merytoryczne prelekcje wygłosili: Łukasz Sołtysik (OBBH IPN we Wrocławiu) o problemach na jakie napotykają historycy badający dzieje zakładowych i branżowych struktur NSZZ „Solidarność” oraz dr Zbigniew Bereszyński (Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu) o wybranych, najciekawszych zagadnieniach z historii „Solidarności” w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie.

Wspomnieniami podzielili się działacze „Solidarności” z lat osiemdziesiątych XX w. p. Janusz Smagoń i p. Władysław Kogut. Następnie mieszkańcy Nysy zadawali pytania do prelegentów i dr. B. Kuświka, m.in. o sposoby upamiętniania w przestrzeni publicznej miejsc związanych z historią nyskiej NSZZ „Solidarność”, o kulisy niewyjaśnionej w pełni śmierci Bogusława Podborączyńskiego, jednej z ofiar stanu wojennego w Polsce, a także dzielono się refleksjami na temat inicjatyw edukacyjnych związanych z historią najnowszą Polski, w tym NSZZ „Solidarność”. Wśród osób zabierających głos byli m.in. p. Leszek Sowiński, p. Marek Kędzierski (dyrektor Nyskiego Domu Kultury) i p. Henryk Szewczuk (p.o. przewodniczący zarządu Oddziału Terenowego NSZZ „Solidarność” w Nysie).

Promocji towarzyszyła sprzedaż książek wydanych przez IPN, za którą odpowiedzialny był Grzegorz Maślanka, pracownik Oddziału IPN we Wrocławiu.

tekst: Łukasz Sołtysik

 

 

 

 

 

 

do góry