Nawigacja

Aktualności

„Karla”. Spektakl Teatru Arka o Karolinie Lanckorońskiej – Wrocław, 23 i 24 listopada 2018

Spektakl był współfinansowany ze środków Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej we Wrocławiu, konsultantem merytorycznym był dr Stanisław A. Bogaczewicz

Przypadająca w bieżącym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości skłoniła zespół osób kształtujących artystyczny i ideowy profil Teatru Arka do realizacji spektaklu „Karla”.  Sztuka przybliżyć ma gronu odbiorców osobę wyjątkowo zasłużoną dla Polski XX wieku. Niezłomna Karolina Lanckorońska (1898 – 2002) – naukowiec, żołnierz ZWZ/AK, świadek martyrologii narodu i elit polskich w okresie II wojny światowej, po jej zakończeniu i zniewoleniu Polski przez komunistyczne władze wybrała życie na emigracji, stając się ikoną patriotyzmu oraz wzorem służby na rzecz wolnej nauki i kultury polskiej.

„Karla” o swych dramatycznych i heroicznych doświadczeniach z okresu II wojny światowej opowiedziała we „Wspomnieniach wojennych”.  Obejmują one okres jej życia od zajęcia Lwowa przez wojska sowieckie w 1939 roku, do zwolnienia jej z niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück w kwietniu 1945 roku. Wspomnienia stanowią świadectwo bezkompromisowej postawy wobec zła. Wyłania się z nich portret kobiety o niezwykle bogatej osobowości, silnej i mężnej oraz zdolnej do odważnych działań w sytuacjach ekstremalnych.

W spektaklu wykorzystano teksty „Wspomnień wojennych” Karoliny Lanckorońskiej, poezję Krystyny Miłobędzkiej, fragmenty „Boskiej Komedii” - „Piekło” Dantego Alighieri oraz „Iliady” Homera.

Autorami sztuki teatralnej są Renata Jasińska oraz Jarosława Makus.

Postać Karoliny Lanckorońskiej kreowana jest przez znakomitą wrocławską aktorkę Agatę Obłąkowską. Przedstawienie powstało z inspiracji dr. Stanisława A. Bogaczewicza z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu.

Premiera sztuki odbyła się 12 i 13 października. Kolejne spektakle już 23 i 24 listopada.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: teatrarka.pl

do góry