Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Promocja książki Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ «Solidarność» 1980-1989 – Górażdże, 16 października 2018

Dnia 16 października 2018 r. w Górażdżach w Centrum Konferencyjnym Górażdże Cement S.A. odbyło się spotkanie promocyjne publikacji wydanej przez Oddział IPN we Wrocławiu pt. Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ «Solidarność» 1980-1989 (red. Łukasz Sołtysik i dr Grzegorz Waligóra). W książce został opublikowany artykuł pióra dr. Zbigniewa Bereszyńskiego opisujący historię NSZZ „Solidarność” w Zakładach Cementowo-Wapienniczych „Górażdże” w Choruli w latach 1980-1989. Gospodarzem i partnerem Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu organizującym wydarzenie była Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Górażdże Cement S.A., która w prostej linii jest kontynuatorką tradycji „Solidarności” lat osiemdziesiątych XX w.

Spotkanie poprowadził w podwójnej roli Tadeusz Ryśnik, jej obecny przewodniczący oraz działacz „Solidarności” z okresu opisanego w artykule. Część oficjalną otworzyli T. Ryśnik, Jacek Połącarz dyrektor personalny Górażdże Cement S.A., dr Katarzyna Pawlak-Weiss, wicedyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu i dr Krzysztof Kleszcz zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego-Instytutu Śląskiego w Opolu. Merytoryczne prelekcje wygłosili Ł. Sołtysik (OBBH IPN we Wrocławiu) o problemach na jakie napotykają historycy badający dzieje zakładowych i branżowych struktur NSZZ „Solidarność” oraz dr Z. Bereszyński (PIN-IŚ w Opolu) o wybranych, najciekawszych zagadnieniach z historii „Solidarności” w ZCW „Górażdże”.

Wspomnieniami podzielili się bohaterowie z kart publikacji T. Ryśnik, S. Wierzgoń, W. Sczakiel i W. Kupczak oraz z perspektywy Krakowa Zbigniew Majchrzak, przewodniczący Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”. Następnie wywiązała się dyskusja, a na pytania słuchaczy odpowiadali prelegenci oraz dr K. Pawlak-Weiss.

Spotkanie promocyjne zakończyło się uroczystym wręczeniem publikacji m.in. działaczom „Solidarności” lat osiemdziesiątych, które ufundowała MOZ NSZZ „Solidarność” w Górażdże Cement S.A.

fot. Jan Bomba

do góry