Nawigacja

Aktualności

Andersowcy pod baczną obserwacją

W tym roku wspominamy 74. rocznicę zdobycia Monte Cassino. Po zaciętych walkach 18 maja 1944 r. żołnierze generała Władysława Andersa wywiesili na murach klasztoru biało-czerwoną flagę.

Po wojnie weterani 2. Korpusu Polskiego zaczęli wracać do kraju. W zbiorach archiwum wrocławskiego Oddziału IPN zachowały się liczne ankiety repatriacyjne oraz inne materiały służb bezpieczeństwa. Podejrzewano, że byli żołnierze utrzymują kontakty z Zachodem i prowadzą działalność wywiadowczą na rzecz rządu emigracyjnego. Środowisko to zostało objęte stałą obserwacją. Zachowane materiały ukazują działania bezpieki, ale też różne drogi, jakimi żołnierze trafiali do Korpusu, a następnie powracali do Ojczyzny.

W zbiorach IPN znajdują się również materiały przekazane przez osoby prywatne. Wśród nich szczególną uwagę przyciąga ofiarowany przez pana Czesława Jasińskiego album zdjęć, widokówek i rysunków, ukazujących drogę żołnierza 2. Korpusu Polskiego, chor. Stanisława Tasiemkowskiego z ZSRR do Anglii.

oprac. Magdalena Orańska

fot. Album zdjęć, widokówek i rysunków, przedstawiających drogę żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, w tym chor. Stanisława Tasiemkowskiego z ZSRR przez Bliski Wschód, Ziemię Świętą, Egipt, Włochy do Anglii

do góry