Nawigacja

Aktualności

Pogrzeb płk. Zbigniewa Lazarowicza, żołnierza AK oraz Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość"

29 września 2017 roku zmarł Zbigniew Lazarowicz pseudonim „Bratek”.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 października o godz. 12.30 na Cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida we Wrocławiu. Żołnierza Wyklętego żegnała rodzina, przyjaciele, kombatanci, przedstawiciele organizacji patriotycznych, władze samorządowe, młodzież oraz pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej. W Mszy Świętej żałobnej uczestniczył marszałek senior Kornel Morawiecki oraz wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz awansował pośmiertnie zmarłego ze stopnia majora do stopnia pułkownika.  

Większość dorosłego życia Zbigniew Lazarowicz poświęcił walce o pamięć swojego ojca majora Adama Lazarowicza „Klamry”, jednej z najważniejszych postaci historii Polski dwudziestego wieku, zamordowanego 1 marca 1951 r. przez komunistów, zastępcy prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia WiN. Pułkownik nie doczekał odkrycia szczątków swojego ojca, ukrytych przez władze Polski ludowej. W imieniu Zastępcy Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Krzysztofa Szwagrzyka, Iwona Chowańska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przywiozła na uroczystości pogrzebowe Ziemię z Łączki, która w sposób symboliczny połączyła ojca i syna.

Zbigniew Lazarowicz urodził się 27 września 1925 r. w Jaśle. W warunkach okupacji niemieckiej zdał maturę będąc uczniem podziemnej szkoły Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. W 1942 r. wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Dowódca plutonu Armii Krajowej. W latach 1945-1947 był represjonowany i więziony przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa. Od 1948 r. przebywał we Wrocławiu. Po 1980 r. bardzo aktywnie zaangażował się w działalność opozycji demokratycznej. Był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Od 1989 r. udzielał się w organizacjach kombatanckich, był między innymi założycielem Zarządu Głównego i członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz-założycielem Stowarzyszenia Kombatanckiego WiN.

Cześć Jego Pamięci.

do góry