Nawigacja

Aktualności

Certyfikaty MEN i IPN – Wrocław, 20 września 2017

20 września 2017 roku o godz. 11.00 we Wrocławiu w Sali Konferencyjnej Ossolineum przy pl. Biskupa Nankiera 17 odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów i zaświadczeń kończących roczny cykl szkoleń „Między dwoma totalitaryzmami”.

Certyfikaty nauczycielom przedmiotów humanistycznych z Dolnego Śląska wręczyli: dr Katarzyna Pawlak-Weiss, zastępca dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu, Janusz Wrzal, Dolnośląski Wicekurator Oświaty oraz dr Jerzy Kirszak, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej.

Celem pierwszego cyklu seminariów, noszącego tytuł „Między dwoma totalitaryzmami”, było przedstawienie konsekwencji II wojny światowej i okupacji ziem Rzeczypospolitej Polskiej, która we wrześniu 1939 roku stała się obiektem agresji III Rzeszy Niemieckiej i Związku Sowieckiego. W przeddzień wybuchu wojny wielonarodowe państwo polskie mogło poszczycić się licznymi osiągnięciami politycznymi, kulturalnymi i gospodarczymi. Dwa totalitaryzmy doprowadziły do zniszczenia dorobku i okaleczenia społeczeństwa polskiego w sposób nieznany w jego dziejach, zadając nieodwracalne straty zwłaszcza jego elitom.

Cykl ten obejmował sześć tematów dotyczących historii Polski w latach 1937–1948:

1. Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego 

2. Zbrodnie niemieckie i sowieckie na przedstawicielach polskich elit w pierwszym okresie okupacji (wrzesień 1939 – czerwiec 1941)

3. Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej

4. Okaleczony kraj. Polska po zakończeniu II wojny światowej

5. Polityka władz komunistycznych wobec społeczeństwa polskiego w latach 1944–1948

6. Operacja antypolska NKWD w Związku Sowieckim w 1937 r.

Seminaria, prowadzone przez pracowników IPN, składały się z wykładu, warsztatów metodycznych oraz elementu multimedialnego.

fot. dr Stanisław Bogaczewicz

 

 

 

do góry