Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Komunikat dotyczący składania wniosków w Oddziale IPN we Wrocławiu

Zgodnie z decyzją prof. Krzysztofa Kawalca, dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu z dnia 11 września 2017 roku przyjmowanie wniosków i obsługa Wnioskodawców odbywa się wyłącznie w siedzibie Oddziału przy ul. Sołtysowickiej 21 A we Wrocławiu przez pracowników Oddziałowego Archiwum IPN.

Sekretariat Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu nie obsługuje Wnioskodawców ani nie przyjmuje wniosków kierowanych do Oddziału w celu ich realizacji przez Oddziałowe Archiwum, z wyłączeniem wniosków nadesłanych drogą pocztową.

Celem decyzji jest usprawnienie procedur związanych z przyjmowaniem wniosków, o których mowa w art. od 29a do 35c oraz art. 36 ust.1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni, wniosków w sprawach emerytalnych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz wniosków, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych.

do góry