Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

„Patroni naszych ulic”- projekt działania lokalnego opartego na współpracy IPN i ZHP Wrocław

Od kwietnia do czerwca bieżącego roku w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Patroni naszych ulic” harcerze z Drużyny Reprezentacyjnej Hufca ZHP we Wrocławiu im. Polonii Wrocławskiej kolportowali wydane nakładem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu broszury biograficzne osób, które na trwałe zapisały się w dziejach Polski XX wieku.

  • „Patroni naszych ulic”- projekt działania lokalnego opartego na współpracy IPN i ZHP Wrocław
    „Patroni naszych ulic”- projekt działania lokalnego opartego na współpracy IPN i ZHP Wrocław

Na ulicach kolportowane były broszury z patronami w ilości od kilkudziesięciu do kilkuset sztuk. W ten sposób mieszkańcy takich ulic, alei jak m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego generała Stanisława Maczka, generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, czy Stefana Starzyńskiego mogli dowiedzieć się kim byli ci wspaniali ludzie i dobrzy Polacy. Sami harcerze również zapoznali się z ich biografiami i będąc pod wrażeniem bogactwa wartości, które prezentują bohaterowie przeprowadzili w swoich środowiskach cykl zbiórek zapoznawczych.

Akcja zorganizowana przez Marka Gadowicza, pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej była kolejnym krokiem w kontynuacji współpracy wrocławskiego ZHP z Oddziałem IPN we Wrocławiu.

Szczegóły dotyczące projektu:

Patroni naszych ulic we Wrocławiu- Projekt działania lokalnego opartego na współpracy IPN i ZHP Wrocław

Czas trwania-dwa miesiące

Uczestnicy projektu edukacyjnego

- członkowie ZHP Wrocław

- klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne

Cele ogólne:

- poznawanie patronów wrocławskich ulic oraz ukazywanie ich związku z historia kraju;

- wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej związanej z tożsamością narodową;

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji z różnych dziedzin oraz ciekawego ich przedstawiania;

- rozwijanie samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności współpracy.

Cele operacyjne:

Po zakończeniu projektu uczestnik:

- zna historię i tradycje miasta, wyraża szacunek wobec dorobku pokoleń,

- pamięta nazwy wrocławskich ulic i potrafi wykazać ich etymologię,

- rozumie związek istniejący między nazwami miejscowymi a dziejami ojczystymi,

- poszukuje, gromadzi, selekcjonuje informacje na temat miasta,

- potrafi zebrane przez siebie dane opracować w formie prezentacji,

- zna topografię miasta, potrafi pracować z mapą - wyznacza trasę, zaznacza poprawnie najważniejsze obiekty na trasie,

- samodzielnie wykonuje przydzielone mu zadania jako element pracy grupowej.

Metody realizacji:

-projekt edukacyjny, akcja kolportażowa, praca z tekstem źródłowym, prezentacja multimedialna, dyskusje, burze mózgów, tworzenie mapy mentalnej, ( spotkania pracownika IPN w środowiskach harcerskich )

Środki dydaktyczne:

- wprowadzający materiał informacyjny

- Internet – witryny tematyczne

- instrukcja dla uczestników projektu

- encyklopedie, leksykony, biografie, plany miasta,

do góry