Nawigacja

Aktualności

Projekt „Niezłomni” i konkursy historyczne w roku szkolnym 2016/2017 – Święta Katarzyna, 17 czerwca 2017

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Świętej Katarzynie i Gimnazjum w Siechnicach (oddział w Św. Katarzynie) prowadzone były lekcje „żywej” historii w ramach projektu „Niezłomni”. Inicjatorami przedsięwzięcia byli przedstawiciele Rad Rodziców z tych szkół, a tematy były realizowane przez wolontariuszy ze Stowarzyszenia Odra-Niemen. Patronat nad projektem objął Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. W trakcie roku szkolnego uczniowie przekazywali prace pisemne i plastyczne na konkursy: literacki (gimnazjum) i plastyczno-literacki (szkoła podstawa). W maju realizowany był konkurs na logo projektu „Niezłomni”. Praca laureatki została umieszczona na pamiątkowych koszulkach oraz na dyplomach.

7 czerwca 2017 roku w Gimnazjum w Siechnicach członkowie Komisji Wojewódzkiej: dr Stanisław A. Bogaczewicz i dr Tomasz Gałwiaczek z Oddziału IPN we Wrocławiu wręczyli nagrody i podziękowania uczestnikom konkursu ,,Bóg honor ojczyzna - wartości polskiego ziemiaństwa”. 14 czerwca 2017 roku przedstawiciel Rady Rodziców Romuald Adamowicz i reprezentanci Stowarzyszenia Odra – Niemen ogłosili wyniki konkursów, które odbywały się w szkołach w Świętej Katarzynie w ramach projektu historycznego. Przy udziale dyrekcji i zaangażowanych w projekt nauczycieli odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród, wśród których znalazły się gry i książki ufundowane przez Oddział IPN we Wrocławiu. Koordynatorem projektu był Marek Gadowicz, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej.

do góry