Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Oddziałowy Projekt Badawczy „Solidarność Walcząca na Dolnym Śląsku 1982-1990”

1 lipca przypada 35. rocznica powstania Solidarności Walczącej, jednej z ważniejszych inicjatyw opozycyjnych w latach 80. Odegrała ona niezwykle istotną rolę w podtrzymywaniu oporu Polaków w czasie nocy stanu wojennego oraz w późnych latach 80., kiedy w podziemiu zaczął dominować bierność i marazm. To SW od początku wypisała na swoich sztandarach hasło odzyskania niepodległości, jej celem było odebranie władzy komunistom bez jakichkolwiek kompromisów. Jedną z form walki, do których wzywała, były manifestacje uliczne, które odbyły się m.in. w czerwcu i sierpniu 1982 r. W dniu 31 sierpnia, w drugą rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, we Wrocławiu odbyła się największa demonstracja uliczna stanu wojennego, według różnych szacunków uczestniczyło w niej ok. 50 tys. osób.

Organizacja powstała we Wrocławiu i tu była jej centrala, ale szybko zaczęła pączkować, jej plan bezkompromisowej walki z komunizmem przyciągał coraz więcej zwolenników na Dolnym Śląsku i innych regionach. W ciągu kilku lat swojej działalności SW stworzyła prawdziwe imperium podziemnej prasy, własną niezależną rozgłośnie radiową, kontrwywiad, pocztę i wydawnictwa książkowe.

Wkład SW w obaleniu komunizmu w Polsce nie podlega dyskusji. Już 10 lat temu Prezydent Lech Kaczyński chciał odznaczyć jej twórcę Kornela Morawieckiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Ten odmówił, uzasadniając, że organizacji należy się najwyższe odznaczenie – Order Orła Białego. Mimo niewątpliwych zasług SW długo nie była doceniania, nie znalazła także adekwatnego miejsca w historiografii. Pomimo ukazania się kilku artykułów o charakterze monograficznym i przyczynkarskim oraz edycji źródeł, to nadal brakuje pełnej wiedzy o działalności SW we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Najważniejszym założeniem Oddziałowego Projektu Badawczego „Solidarność Walcząca na Dolnym Śląsku 1982-1990” jest zmiana tego niekorzystnego trendu oraz popularyzacja historii SW jako ważnej części opozycji antykomunistycznej.

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu podczas konferencji prasowej zaprezentował założenia Oddziałowego Projektu Badawczego „Solidarność Walcząca na Dolnym Śląsku 1982-1990”, którego celem jest popularyzacja historii Solidarności Walczącej jako ważnej części opozycji antykomunistycznej. Spotkanie odbyło się 12 czerwca o godzinie 11:00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia”. W konferencji wzięli udział: dr Kornel Morawiecki, założyciel i przywódca Solidarności Walczącej, prof. Krzysztof Kawalec, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu oraz dr Kamil Dworaczek z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu, koordynator projektu. Wydarzeniu towarzyszłyło podpisanie porozumienia pomiędzy Oddziałem IPN we Wrocławiu a Stowarzyszeniem „Solidarność Walcząca”. Stowarzyszenie, które skupia byłych działaczy i współpracowników Solidarności Walczącej zadeklarowało pomoc i wsparcie w dotarciu do świadków wydarzeń, udostępnianiu prywatnych zbiorów dokumentów oraz innych zadań, związanych z realizacją Oddziałowego Projektu Badawczego „Solidarność Walcząca na Dolnym Śląsku 1982-1990”.

do góry