Nawigacja

Aktualności

Wykład „Walka o prawdę o zbrodni katyńskiej 1943-1989” – Wrocław, 24 maja 2017

24 maja 2017 roku o godzinie 18.00 w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Wieczory z Historią”. Wrocławianie usłyszeli wykład prof. Tadeusza Wolszy (Kolegium IPN) pt. „Walka o prawdę o zbrodni katyńskiej 1943-1989”.  Prof. Tadeusz Wolsza przez sześć lat badał dostępną literaturę i dokumenty, by ustalić jak najszerszą listę Polaków, którzy w 1943 roku odbyli oficjalne podróże do Katynia.
– Obecnie znamy blisko sześćdziesięciu Polaków, którzy na zaproszenie władz niemieckich, w 1943 roku wizytowali Katyń – mówił prof. Wolsza, który dotarł do raportów z tych wizyt, znajdujących się w Londynie. Najwięcej materiału badawczego, jak zaznacza profesor,  dostarczyły mu dokumenty obecnie będące w posiadaniu Instytutu Pamięci Narodowej, a wytworzone przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego oraz SB. Ponieważ wskutek upływu czasu, wszyscy uczestnicy tych wyjazdów już nie żyją, profesor dotarł do ich rodzin i w kilku przypadkach uzyskał bardzo cenną dokumentację. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja książki „To co widziałem przekracza swą grozą najśmielsze fantazje. Wojenne i powojenne losy Polaków wizytujących Katyń w 1943 roku”.

Prof. Tadeusz Wojciech Wolsza ur. 13 maja 1956 w Oławie – polski historyk i politolog, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, członek Rady oraz Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Tytuł zawodowy magistra uzyskał w 1979 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, a w 1981 na Wydziale Nauk Politycznych tej samej uczelni. W 1981 współtworzył struktury Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UWr. W latach 80-tych. rozpoczął pracę w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W 1987 w tej jednostce na podstawie pracy ''Narodowa Demokracja wobec chłopów w latach'' 1887–1914 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Habilitował się w 1999 również w IH PAN na podstawie rozprawy zatytułowanej ''Rząd RP na obczyźnie wobec wydarzeń w kraju 1945–1950''. W 2007 został zastępcą przewodniczącego rady naukowej Instytutu Historii PAN. Jest redaktorem naczelnym „Dziejów Najnowszych” (wydawnictwa IH PAN). Od 1999 pozostawał pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Politycznych Akademii Bydgoskiej, następnie został wykładowcą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie objął stanowisko profesora zwyczajnego. W 2007 uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. Jest autorem około 200 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, w tym 11 pozycji książkowych. W 2011 został wybrany przez Sejm w skład nowo utworzonej Rady IPN; organ ten został zniesiony nowelizacją ustawy o IPN w 2016. W tym samym roku z rekomendacji senatorów PiS wszedł w skład Kolegium IPN.

do góry