Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Spotkanie Rad Programowych Forum Polsko-Czeskiego – Opole, 27–28 kwietnia 2017

Przypadające na rok 2018 historyczne rocznice stanowią doskonałą okazję do realizacji dużego wspólnego projektu polsko-czeskiego, wspieranego przez Forum – powiedziała wiceminister Renata Szczęch otwierając w Opolu wspólne posiedzenie Rad Programowych Forum Polsko-Czeskiego.

Wiceszefowa polskiej dyplomacji i wiceminister spraw zagranicznych Republiki Czeskiej Jakub Dürr zgodzili się, że istnieje potencjał do dalszego rozwoju tego gremium. – Chcemy, aby Forum skupiło się w większym stopniu na kwestiach takich jak: współpraca młodzieży, turystyka, ochrona środowiska – podkreśliła wiceminister Szczęch.

Oprócz debaty z udziałem wiceminister Szczęch, w Opolu odbył się również panel dyskusyjny pt. „Historia Polski dla Czechów – historia Czech dla Polaków” z udziałem dr. Macieja Ruczaja, Dyrektora Instytutu Polskiego w Pradze. Obrady zakończyła uroczysta inauguracja wystawy pt. „Za wszelką cenę. Komunistyczna tajna policja a życie codzienne”, która będzie dostępna w hallu wystawienniczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

W spotkaniu rad programowych Forum Polsko-Czeskiego wziął udział wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma oraz dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu prof. Krzysztof Kawalec.

Forum Polsko-Czeskie rozpoczęło działalność w roku 2008 na podstawie memorandum ministrów spraw zagranicznych obu państw. Jego podstawowym zadaniem jest wspieranie wspólnych inicjatyw społeczeństw obywatelskich Polski i Czech. Forum nawiązuje do współpracy niezależnych grup opozycyjnych, działających przed 1989 rokiem, której ukoronowaniem była działalność Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. W ramach Forum corocznie organizowany jest konkurs, do udziału w którym zachęcane są organizacje pozarządowe, samorządy, szkoły, instytucje naukowe i inne podmiot. Wraz z instytucjami partnerskimi z Czech mogą one starać się o dofinansowanie inicjatyw i projektów mających na celu stymulowanie dalszego rozwoju i pogłębianie stosunków polsko-czeskich.

(PAP/MSZ)

 

do góry