Nawigacja

Aktualności

Studenci dyskutowali o bezpieczeństwie. IPN partnerem konferencji

W dniach 15-16 marca w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się II krajowa studencka konferencja naukowa nt. „Interdyscyplinarność bezpieczeństwa – teoria, praktyka, edukacja”. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia były: Naukowe Koło Edukacji i Promocji Bezpieczeństwa oraz Naukowe Koło Pamięci Narodowej działające przy Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL. Celem konferencji była prezentacja teoretycznych możliwości i praktycznych działań tworzących bezpieczeństwo współczesnej Polski z uwzględnieniem edukacji podnoszącej świadomość i wiedzę obywateli.

Partnerem wydarzenia był m.in. : Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Dyskutowano na tematy związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem, w tym również w ujęciu historycznym, a także o zagrożeniach i istocie edukacji dla bezpieczeństwa. Konferencji towarzyszyły dwie wystawy: „Dzieje 2 Korpusu…inaczej!”, „O Niepodległą. Rok 1914”, które zostały zaprezentowane przez Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej dr. Jerzego Kirszaka.

W konferencji uczestniczyło ponad 100 studentów z takich ośrodków akademickich jak: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Akademia Marynarki Wojennej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Pedagogiczny we Wrocławiu, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile. 

Konferencja miała również charakter praktyczny. W drugim dniu jej trwania studenci na lotnisku Wrocław-Strachowice wzięli udział w zorganizowanym przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach oraz policjantów z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji we Wrocławiu ćwiczeniu pk. „MISTRAL 2017”. Jego celem było zapoznanie studentów z właściwym zachowaniem podczas ataku terrorystycznych na pokładzie statku powietrznego oraz w terminalu pasażerskim.

Tekst: kpt. dr hab. Barbara Kaczmarczyk

Zdjęcia:  Barbara Misiewicz oraz Placówka Straży Granicznej we Wrocławiu-Strachowicach

do góry