Nawigacja

Aktualności

I Kędzierzyńsko-Kozielski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych „Niezłomni Bohaterowie" – Kędzierzyn Koźle, 24 marca 2017

  • I Kędzierzyńsko-Kozielski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych „Niezłomni Bohaterowie"
    I Kędzierzyńsko-Kozielski Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych „Niezłomni Bohaterowie"

Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w I edycji Kędzierzyńsko – Kozielskiego Testu wiedzy o Żołnierzach Wyklętych pt. "Niezłomni Bohaterowie".

CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KONKURSU:

1. Promowanie wśród młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa

2. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2017 r.)

3. Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Żołnierzach Polskiego Podziemia Niepodległościowego w latach 1944-1963

4. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji 1944-1963

6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej

7. Wdrażanie uczniów do samokształcenia i rozbudzania zainteresowań

ETAPY KONKURSU:

I etap – zgłoszenia do 22 marca 2017 roku za pośrednictwem maila lub poprzez wysłanie zgłoszenia drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Patriotyczny Kędzierzyn-Koźle, ul. 1 Maja 2, 47-220 Kędzierzyn-Koźle z dopiskiem "Test Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych" (decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatora); Jeśli zgłoszenie nastąpi drogą mailową bardzo prosimy o zabranie ze sobą na dzień pisania testu karty zgłoszenia uczestnika oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych;

II etap– 24 marca o godzinie 12.30 odbędzie się pisemny Finał I Kędzierzyńsko-Kozielskiego Testu Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych "Niezłomni Bohaterowie". Test będzie zawierał pytania otwarte i zamknięte, sprawdzające wiedzę o Żołnierzach Polskiego Podziemia Niepodległościowego w latach 1944-1963. Pytania będą dotyczyły ogółu wiedzy na ten temat z uwzględnieniem wiedzy o żołnierzach, którzy działali na terenach Opolszczyzny. Wyłonienie zwycięzców Konkursu i ogłoszenie list laureatów nastąpi w dniu testu tj. 24 marca 2017 roku podczas uroczystej gali. Miejsce gali zostanie podane w terminie późniejszym za pośrednictwem maila, wówczas wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną zaproszeni wspólnie z opiekunami na uroczyste rozdanie dyplomów i nagród rzeczowych. Pozostałe dyplomy za uczestnictwo w Konkursie i podziękowania dla nauczycieli zostaną dostarczone do placówek przez przedstawiciela Organizatora. W przypadku niemożności wyłonienia laureata Organizator konkursu przewiduje przeprowadzenie dogrywki. Udział w teście jest nieodpłatny. W teście będzie mogło wziąć udział maksymalnie 120 uczestników. O zakwalifikowaniu się uczestników będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Patronat honorowy nad konkursem objął Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

do góry