Nawigacja

Aktualności

Jubileusz 10-lecia Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej – Oleśnica, 7–8 lutego 2017

7 i 8 lutego 2017 r. w Oleśnicy odbyły się uroczystości z okazji 10-lecia Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.

Podczas dwudniowych obchodów uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, m.in. „Szkoła Cichociemnych STS 64” (organizowanych przez stowarzyszenie „Akademia Przygody”), „Symbole narodowe w przestrzeni publicznej” czy „Znak Polski Walczącej”. Było także wspólne rodzinne śpiewanie „Z pamięcią w sercu i melodią na ustach” oraz podsumowanie konkursów „Wierszem, prozą i obrazem o Armii Krajowej”.

8 lutego uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy z pocztami sztandarowymi wszystkich szkół oraz asystą wojskową. Po niej uczestnicy wzięli udział w jubileuszowej gali w sali widowiskowej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy.

Zaproszeni goście zgodnie podkreślali, że z dumą patrzą na młodych, którzy potrafią kultywować pamięć o bohaterach Armii Krajowej. Uczniowie przygotowali przedstawienie ukazujące dziesięcioletnie zaangażowanie szkół w projekt edukacyjny, który – jak podkreśliła Dorota Rasała-Świtoń, dyrektor Gimnazjum nr 2 im. Armii Krajowej w Oleśnicy – jest wyjątkowym przedsięwzięciem edukacyjnym, wykraczającym daleko poza ramy edukacji formalnej.

Koordynatorami projektu ze strony IPN są Sylwia Krzyżanowska i Wojciech Trębacz.

Podczas uroczystej gali przyznano także odznaki okolicznościowe i medale „Pro Patria”. Wyróżniono m.in. wojewodę dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Wojciecha Bochnaka, Dariusza Chmurę, Marka Długozimę, Michała Kołacińskiego, Romana Kowalczyka, Zygmunta Nowaczyka, Danutę Jadwigę Pawluk, Jana Żukowskiego. Odznaczenia wręczyła Magdalena Merta, doradca szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Aktualnie w skład Dolnośląskiej Rodziny wchodzi 19 placówek oświatowych. Są to szkoły podstawowe, gimnazja, licea i zespoły szkół m.in. we Wrocławiu, Trzebnicy, Miliczu oraz Oleśnicy.


„Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej” to fragment przysięgi żołnierzy Armii Krajowej. To tekst wzniosły, tekst czasu walki. Słowa zawarte w pełnej wersji wydają się być trudne do zaadaptowania we współczesnej edukacji, trudne do zrozumienia i spełnienia przez młode, transformacyjne pokolenie. A jednak ten fragment staje się nieprzypadkowo elementem tytułu albumu okolicznościowego poświęconego Dolnośląskiej Rodzinie Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej. Opracowanie to ma udowadniać, że w czasie bez wojny możliwa jest służba dla Ojczyzny poprzez naukę, pracę, kultywowanie tradycji, poznawanie historii, kształcenie charakteru i szacunek dla wartości. Album jest podsumowaniem dziesięciu lat działań i wydarzeń. Zawiera teksty pisane przez osoby związane z historią Dolnośląskiej Rodziny, dokumenty, efekty pracy oświatowej, a nade wszystko fotograficzny zapis dekady. Jest podsumowaniem procesu edukacyjnego, ale jednocześnie otwarciem na kontynuację i nowe pomysły. Jest też zaproszeniem do współpracy i pomocy dla szkół, władz lokalnych, stowarzyszeń, jak również, mamy nadzieję, inspiracją dla tych wszystkich, którzy chcą korzystać z potencjału edukacyjnego Patronów oraz idei leżących u podstaw powstania Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej.

 

 

 

do góry