Nawigacja

Aktualności

Prezentacja wystawy „O Niepodległą. Rok 1914” - Wrocław, 27 października - 17 listopada 2016

Ekspozycja jest poświęcona żołnierzom Legionów Polskich w 100-lecie rozpoczęcia czynu zbrojnego

Do 17 listopada w Klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu (pl. Gen. T. Kościuszki 10) eksponowana będzie wystawa „O Niepodległą. Rok 1914” przygotowana przez Oddział IPN we Wrocławiu.

O wystawie:

6 sierpnia 1914 r. z Krakowa wyruszyła do walki o niepodległość Polski I Kompania Kadrowa, będąca pierwszym od czasów Powstania Styczniowego (1863–1864) regularnym oddziałem Wojska Polskiego. Na przestrzeni późniejszych lat nastąpiły przemiany dziejowe, takie jak radosny listopad 1918 r., zwycięski sierpień 1920 r., tragiczny wrzesień 1939 r., zakłamany luty 1945 r., skutkujący niemal półwieczną niewolą środkowo-wschodniej Europy, pełen nadziei czerwiec 1989 r.

Kazimierz Sosnkowski, nieodłączny towarzysz i zastępca Józefa Piłsudskiego, pisał o żołnierzach Legionów Polskich: „Było to zbiorowisko młodzieży gorącej, szlachetnej, ożywionej rzadko spotykanym w dziejach bezgranicznym umiłowaniem ideałów, gotowej do wszelkich poświęceń i ofiar, na wskroś bezinteresownej, wyzbytej wszelkiej myśli o zaszczytach, stanowiskach, rekompensatach, karierach osobistych. Było to wojsko wesołe, rozśpiewane, pełne owej bujnej żywotności, jaką obrazują płótna Kossaka”.

Prezentowane na wystawie fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz kolekcji prywatnych.

Autorzy wystawy:
dr Jerzy Kirszak, Sylwia Krzyżanowska, Wojciech Trębacz

do góry