Nawigacja

Aktualności

Medale „Pro Patria” dla Sylwii Krzyżanowskiej i Wojciecha Trębacza z Oddziału IPN we Wrocławiu – Wrocław, 20 maja 2016

W dniu 20 maja pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej we Wrocławiu: Sylwia Krzyżanowska – główny specjalista i Wojciech Trębacz – kierownik Referatu Edukacji Historycznej zostali odznaczeni medalem „Pro Patria”. 

Medal „Pro Patria” został ustanowiony we wrześniu 2011, mogą być nim honorowane osoby (fizyczne oraz prawne) szczególnie zasłużone w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Jest nadawany przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych.

do góry