Nawigacja

Aktualności

Dr hab. Tomasz Balbus wystąpił na sesji naukowej w parlamencie Republiki Litewskiej – Wilno, 11 września 2014

11 września 2014 r. naczelnik OBUiAD we Wrocławiu dr hab. Tomasz Balbus wystąpił w parlamencie Republiki Litewskiej na sesji naukowej 1944 in Lithuania and in the Neighbouring Countries: the Change of the Occupations. Wygłosił referat Home Armycounterintelligence and Abwer in Vilnius against Bolsheviks. Cooperation or operational games? Wystąpienie dotyczyło rozpracowywania i zwalczania przez kontrwywiad Oddziału II Komendy Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej siatek komunistycznych działających na Wileńszczyźnie. W konferencji wzięli udział naukowcy z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Niemiec, Białorusi i Rosji.

do góry