Nawigacja

Aktualności

Wystawa Oddziału IPN we Wrocławiu „Kobiety »na zakręcie«. W cieniu historii” – Wrocław, 10–28 września 2014

10 września 2014 r. w Galerii Awangarda – BWA Wrocław została otwarta wyjątkowa wystawa zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Ekspozycja „Kobiety »na zakręcie«. W cieniu historii" została zrealizowana w ramach prekursorskiego projektu badawczego o tym samym tytule, który ma służyć odkryciu i pokazaniu wyjątkowej roli kobiet w najważniejszych momentach historycznych najnowszych dziejów Polski.

Wcześniej tego dnia odbyła się konferencja prasowa, w czasie której pomysłodawczynie oraz autorki wystawy opowiadały o okolicznościach powstania i inspiracjach projektu.

Wystawa składa się z dwunastu portretów, przedstawiających kobiety zaangażowane w politykę, walkę niepodległościową, działające na polu nauki i kultury. Są to postacie niezwykłe, o oryginalnych poglądach, odważne i konsekwentne w swoich wyborach i działaniach. Choć w ich życiu nie brakowało osobistych „zakrętów", pozostały wierne takim wartościom jak patriotyzm, wolność osobista i suwerenność narodowa, odpowiedzialność za słowo czy idea społeczeństwa obywatelskiego.

Ekspozycja ukazuje sylwetki kobiet mało znanych, często pozostających na marginesie zainteresowania historyków. Przez pryzmat ich osobistych doświadczeń możemy zaobserwować początki i problemy odrodzonej po I wojnie światowej Rzeczpospolitej, działalność konspiracyjną i sytuację ludności żydowskiej podczas II wojny światowej, walkę powstańców w Warszawie, a następnie nową rzeczywistość: opresyjność systemu stalinowskiego, losy żołnierzy wyklętych i życie codzienne w komunistycznej Polsce. Odnajdujemy wśród nich żołnierki, więźniarki i opozycjonistki, ale też rysowniczki, satyryczki i tłumaczki, przedstawicielki świata filmu i nauki, kobiety zaangażowane społecznie i  politycznie, realizujące swoje cele i pasje życiowe bez względu na warunki i czasy, w których przyszło im żyć. Wydobywając z cienia poszczególne życiorysy, wystawa nie tylko przypomina o obecności kobiet we wszystkich ważnych wydarzeniach XX w., ale także podkreśla różnorodność ich działań i osiągnięcia na skalę ogólnopolską i światową.

Autorką obrazów jest Ewa Ciepielewska, artystka związana z kulturą niezależną w latach osiemdziesiątych XX w., współzałożycielka wrocławskiej Grupy LUXUS.

Ekspozycja powstała w ramach projektu badawczego Oddziału IPN we Wrocławiu „Kobiety »na zakręcie« 1933/1939–1990", który ma służyć odsłonięciu i przybliżeniu roli kobiet w dziejach najnowszych Polski.

W środę 17 września 2014 r. ,o godzinie 17.00, zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie. O ekspozycji opowiedzą: Agnieszka Klarman – animatorka wystawy oraz dr Joanna Hytrek-Hryciuk – autorka biogramów.

Wystawa będzie czynna do 28 września 2014.

do góry