Nawigacja

Nowy portal popularnonaukowy

więcej

Aktualności

Panel dyskusyjny „Różne perspektywy badawcze historii mówionej” w ramach ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej „Różne oblicza historii mówionej” – Wrocław, 29 maja 2014

29 maja br., o godz. 17.30, w siedzibie Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu (pl. Strzelecki 25) odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem ekspertów, zatytułowany „Różne perspektywy badawcze historii mówionej". Dyskusja jest częścią dwudniowej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej „Różne oblicza historii mówionej", nad którą patronat objął Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu.

Organizatorzy o założeniach konferencji:

W ostatnich latach badania nad pamięcią w Polsce przybierają coraz bardziej rozwinięte i ciekawe formy. Nie są one skupione już jedynie na pamiętnikarstwie, ale raczej na żywej relacji – historii mówionej. Czy ta wciąż dla niektórych nieznana metoda badawcza jest jedynie szansą na pozyskiwanie komplementarnych źródeł wobec tych pisanych, czy raczej impulsem do badań nad narracją, a może ogólnie nad konstruktami świadomości, tożsamości, pamięci?

W ramach konferencji przewidziano debatę, do udziału zostali zaproszeni pracownicy naukowi wykorzystujący w swoich badaniach metodę oral history. W czasie trwania konferencji odbędą się także warsztaty dla początkujących badaczy historii mówionej, które poprowadzi prezes Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej Marcin Jarząbek.

Organizatorami konferencji są: Studenckie Koło Naukowe „Hatikvah-Nadzieja" Instytutu Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Karola Maleczyńskiego Uniwersytetu Wrocławskiego. Obrady – z wyjątkiem panelu w siedzibie IPN na pl. Strzeleckim – odbędą się w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49).

29 maja 2014,  godz. 17:30    
Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN, plac Strzelecki 25

Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów: „Różne perspektywy badawcze historii mówionej"

Paneliści:

  • Historia: dr hab. Małgorzata Ruchniewicz (IH UWr)
  • Socjologia: dr Julita Makaro (IS UWr)
  • Psychologia: dr Bogna Bartosz (IP UWr)
  • Kulturoznawstwo: dr Piotr J. Fereński (IK UWr)
  • Antropologia: dr hab. Jarosław Syrnyk (KEiAK UWr, IPN Wrocław)

Prowadzący: dr Wojciech Kucharski (Ośrodek „Pamięć i Przyszłość")

Więcej informacji na stronach:
http://historiamowiona.yum.pl/
http://www.hist.uni.wroc.pl/PL/index.php/component/content/article/85-aktualnosci/246-oralhistory

do góry